vrijdag, 2. februari 2018 - 15:09 Update: 03-02-2018 0:40

Spoed gezet achter wetsvoorstel dat halvering collegegeld regelt

Spoed gezet achter wetsvoorstel die halvering collegegeld regelt
Foto: Archief EHF
Den Haag

De in het regeerakkoord afgesproken maatregel, om het collegegeld voor alle hbo-/wo-studenten voor het eerste jaar te halveren, gaat al per aanstaand collegejaar (2018-2019) in. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdag.

Toegankelijkheid

Om het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken is in het regeerakkoord afgesproken dat het collegegeld voor alle hbo-/wo-studenten voor het eerste jaar van de bachelorfase met de helft wordt verlaagd. 

Instemming ministerraad

De afgelopen maanden is er flink gewerkt om de afspraak uit te werken in een wetsvoorstel. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dit met een spoedverzoek voor te leggen aan de Raad van State.

1.030 euro

Als de wet een feit is, betalen studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2.060 euro voor het eerste jaar, maar 1.030 euro. Het kabinet hoopt hierdoor mogelijke financiële drempels zoveel mogelijk weg te nemen voor alle aankomende studenten. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

Lerarenopleiding 2 jaar halvering

Bij lerarenopleidingen geldt dat studenten niet één, maar zelfs twee jaar profijt krijgen van een halvering van hun collegegeld. Het kabinet maakt deze keuze om zo een extra impuls te geven aan het tegengaan van het lerarentekort. Deze financiële korting is bedoeld voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

Van Engelshoven

Minister Van Engelshoven: 'In het regeerakkoord zit mooi nieuws voor aankomende studenten. Ik zet alles op alles om ervoor te zorgen dat de halvering van het collegegeld al voor komend studiejaar gaat gelden. Hiermee maken we het hoger onderwijs toegankelijker zodat iedereen die kan en wil ook echt gaat studeren.'

Spoed

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De Raad van State is gevraagd zo spoedig mogelijk te adviseren, zodat studenten - liefst nog voor ze zich aanmelden -  bij het denken over een vervolgopleiding al rekening kunnen houden met de voorgenomen halvering. Naar verwachting kan het wetsvoorstel in de loop van maart bij de Tweede Kamer worden ingediend.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media:  TwitterFacebook of Google+

Categorie:
Provincie: