vrijdag, 2. februari 2018 - 17:00 Update: 02-02-2018 17:58

Bezwaar nabestaanden in gewijzigde ADR mogelijk

Bezwaar nabestaanden in gewijzigde ADR mogelijk
Foto: Archief FBF
Den Haag

De Eerste Kamer heeft vrijdag de brief van Tweede Kamerlid Dijkstra ontvangen waarin zij toelichting geeft op het wetsvoorstel voor het nieuwe actief donorregistratiesysteem (ADR) en op de positie van de nabestaanden, de rol van de artsen en de inbreuk op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam betreffende artikel 11 van de Grondwet. Dit heeft de Eerste Kamer vrijdag bekendgemaakt.

Mogelijkheid toegevoegd

In de brief geeft Pia Dijkstra aan dat er aan het wetsvoorstel de mogelijkheid is toegevoegd waarbij nabestaanden aannemelijk moeten kunnen maken dat een ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ niet overeenkomt met de wens van de betrokkene'

'Bij de beantwoording van de vragen over de positie van de nabestaanden kan ik naar mijn overtuiging alleen volledig zijn als ik daarbij ook inga op de rol en de rechtspositie van de verschillende betrokkenen, te weten de donor, de arts en de nabestaande(n). Alleen dan kan in samenhang door u worden beoordeeld of er sprake is van een sluitende regeling met betrekking tot orgaandonatie', stelt Dijkstra in haar brief. 

Ernstige bezwaren nabestaanden

'In mijn uiteenzetting bij de plenaire behandeling in uw Kamer heb ik dit onvoldoende kunnen verhelderen. Er zijn met name vragen gesteld over de situaties waarin de nabestaanden zelf ernstige bezwaren hebben, en over het ‘aannemelijk maken’ door de nabestaanden dat hun naaste toch geen donor wilde zijn', vervolgt Dijkstra.

Geen orgaandonatie

'De bestaande situatie dat een arts zal besluiten om niet over te gaan tot orgaandonatie vanwege ernstige bezwaren van de nabestaanden zal ook in dit wetsvoorstel worden gehandhaafd, en ook gaan gelden voor degene die als ‘geen bewaar’ staan geregistreerd', vervolgt Dijkstra. 

Ernstige psychische nood

'Een arts, in het geval dat de nabestaanden in bijvoorbeeld ernstige psychische nood komen te verkeren, zal ervoor kiezen de bezwaren van de nabestaanden te laten prevaleren', vervolgt Dijkstra.

Toegevoegde mogelijkheid bezwaar nabestaanden

'Daarnaast is aan het voorliggende wetsvoorstel de mogelijkheid voor de nabestaanden toegevoegd om aannemelijk te maken dat een ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ niet overeenkomt met de wens van de betrokkene', vervolgt Dijkstra.

Beoordeling aan arts

'Zowel de beoordeling van ernstige bezwaren als de aannemelijkheid behoren tot de professionele autonomie van de arts. De arts heeft immers de plicht zich op de hoogte te stellen van de situatie en de specifieke omstandigheden en kan daarom de beoordeling het beste verrichten', aldus Dijkstra. 

De Kamer had om deze brief gevraagd tijdens het debat op dinsdag 30 januari jl. Dinsdag 6 februari gaat de Eerste Kamer opnieuw met Dijkstra in debat over haar initiatiefwetsvoorstel over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (ADR). De stemming over het initiatiefwetsvoorstel is voorzien voor dinsdag 13 februari.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media:  TwitterFacebook of Google+

Categorie:
Provincie: