woensdag, 14. februari 2018 - 9:20 Update: 14-02-2018 9:25

Helft bewoners ervaren voldoende ruimte voor romantisch en seksueel contact in verzorgingshuizen

Helft bewoners ervaren voldoende ruimte voor romantisch en seksueel contact in verzorgingshuizen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Meeste bewoners verzorgingstehuizen ervaren voldoende ruimte voor romantisch en seksueel contact. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht in de aanloop naar Valentijndsag.

Een op de zeven ondervraagde bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen (15%) mist romantisch of seksueel contact. Dat percentage ligt op 25% onder mannen en 85-‘ers. Daarentegen mist 82% dit type contact niet.

Het gemis aan romantisch of seksueel contact hangt samen met een negatievere ervaren kwaliteit van leven: bewoners die het missen, zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer psychische problemen, ervaren minder levenslust en zijn ook minder tevreden met het leven.

Bijna de helft van de bewoners ervaart voldoende privacy om romantisch of seksueel intiem te zijn, 14% ervaart deze ruimte juist niet.

Bewoners denken positief over diversiteit: 82% vindt dat iedereen - ongeacht achtergrond, zichzelf kan zijn, 91% vindt dat de levensovertuiging wordt gerespecteerd en 73% heeft geen enkele moeite met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel.

Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) bewoners ervaren dezelfde kwaliteit van leven als hun heteroseksuele medebewoners. Zij verschillen niet in termen van geluk, eenzaamheid, psychische klachten, levenslust, tevredenheid met het leven, veiligheidsgevoel en de beoordeling van de interpersoonlijke zorg.

Over intimiteit en seksualiteit bij ouderen wordt vaak ‘lacherig’ gedaan en er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf. Omdat de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp wel toeneemt, voerde het SCP een verkennend onderzoek uit.  

Categorie:
Provincie: