vrijdag, 16. februari 2018 - 16:20 Update: 16-02-2018 22:39

Hof verwijst zaak ontvoerde peuter Insiya (3) door naar rechtbank India

Hof verwijst zaak ontvoerde peuter Insiya (3) door naar India
Foto: Politie
Amsterdam/Den Haag

De Nederlandse rechter is onbevoegd om een beslissing te geven over de vraag of een Nederlands kind door haar vader is ontvoerd naar India. Dat heeft het gerechtshof Den Haag bepaald.

Moeder

De moeder had de Nederlandse rechter gevraagd om vast te stellen dat het kind door haar vader was ontvoerd naar India en dat het kind terug moest naar Nederland.

India

De betreffende zaak valt buiten het toepassingsgebied van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, omdat India dit verdrag niet ondertekend heeft. Het Haagse hof heeft beslist dat voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in kinderontvoeringszaken die buiten het toepassingsgebied van het verdrag vallen, beoordeeld moet worden of de zaak voldoende binding heeft met de rechtssfeer van Nederland. 

Reeds verzoek in India ingediend

Het hof is tot de slotsom gekomen dat de zaak meer binding heeft met de Indiase rechtssfeer dan de Nederlandse rechtssfeer. Daarbij is van belang dat de vader en de moeder van het kind verschillende gerechtelijke procedures voeren in India en de moeder bij de Indiase rechter al een verzoek tot teruggeleiding van het kind naar Nederland heeft ingediend.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):