maandag, 5. maart 2018 - 17:05 Update: 05-03-2018 17:36

Taakstraf voor militair na ongewild schot Afghanistan

Taakstraf voor militair na ongewild schot Afghanistan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

Een 33-jarige militair uit Kallenkote is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor het opzettelijk niet opvolgen van een dienstvoorschrift, inhoudende de veiligheidsmaatregelen voor het wapen Glock 17, in februari 2017 in Afghanistan. 'Hierdoor ging ongewild een schot af waardoor een collega militair gewond raakte. De man krijgt een taakstraf van 60 uur', zo meldt de rechtbank maandag.

Halfgeladen

Het wapen werd op het kamp en ook in het legeringsgebouw, standaard - ook door de man - halfgeladen gedragen. De man wist dat wanneer hij het wapen ter hand nam en daar handelingen aan ging verrichten, hij de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in het dienstvoorschrift diende na te leven. 

Door zonder eerst de veiligheidsmaatregelen te treffen de slede een stuk naar achteren te bewegen en vervolgens de trekker over te halen - beiden bewuste feitelijke handelingen van de man - heeft hij naar het oordeel van de militaire kamer de aanmerkelijke kans dat hij het dienstvoorschrift niet zou naleven bewust aanvaardt.

Wapeninstructeur

De man is een getraind militair en bovendien instructeur voor de Glock 17, het wapen waarmee het schot gelost werd. Hij wist dus als geen ander van de gevaren die het gebruik van vuurwapens kunnen veroorzaken. Bovendien wist hij dat hij altijd de veiligheidsmaatregelen, zeker wanneer hij in het legeringsgebouw verblijft, strikt moet naleven. Door zijn handelen was er sprake van levensgevaar voor het slachtoffer; hij had namelijk ook dodelijk kunnen worden getroffen.

Geen opzet verwonden collega

De militaire kamer benadrukt dat het opzettelijk handelen van de militair niet het verwonden van zijn collega betreft, maar het niet naleven van het dienstvoorschrift. Wel moet bij de strafbepaling rekening gehouden worden met het gevolg van het incident. 

Bijna volledig hersteld

De kogel is recht door de bovenarm gegaan van het slachtoffer. Na meerdere operaties is het slachtoffer inmiddels bijna volledig hersteld. In het voordeel van de man houdt de militaire kamer rekening met het feit dat het slachtoffer de man niet kwalijk neemt dat dit is gebeurd.

Voorbeeldige militair

Het staat wat de militaire kamer betreft niet ter discussie dat de man een voorbeeldig militair is die zijn werk serieus neemt. Er zijn naar hem ook geen rechtspositionele maatregelen getroffen. Dat het slachtoffer is geraakt door een kogelpunt heeft de man ook nooit gewild.

Lagere werkstraf dan geëist

De militaire kamer vindt, net als de officier van justitie, dat een taakstraf hier op zijn plaats is. Wel legt de militaire kamer een kortere taakstraf op dan de officier eiste. Dit komt omdat zij rekening houdt met vergelijkbare zaken die inmiddels door de militaire kamer zijn beoordeeld.

Categorie:
Provincie: