dinsdag, 6. maart 2018 - 10:11 Update: 06-03-2018 14:47

Grote integrale actie Houtmankade Amsterdam

Grote politieactie gaande Houtmankade Amsterdam
Foto: Bon
Grote politieactie gaande Houtmankade Amsterdam
Foto: fbf
Amsterdam

Bij een gezamenlijke actie van Gemeente en Politie zijn vandaag door politie en handhaving van de gemeente Amsterdam diverse woningen bezocht op de Houtmankade en Houtmanstraat. Het gaat om ruim 40 appartementen in een woningblok die naar voren zijn gekomen vanwege de bijzondere bewonerssamenstelling, diverse signalen van woonfraude, witwassen, identiteitsfraude en drugshandel.

Op basis van deze signalen is door Gemeente, Politie, Belastingdienst, het OM en de IND in het kader van het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centrum) samengewerkt om deze actie mogelijk te maken.

Er zijn drie personen aangehouden in verband met een witwasverdenking. Vier personen zijn aangehouden in verband een kleine hoeveelheid harddrugs. Tevens zijn een aantal woningen bezocht door ambtenaren van de gemeente om te controleren of diverse woonvoorschriften goed werden nageleefd. Hierbij werden de nodige onregelmatigheden geconstateerd. In 12 gevallen zal vanwege het niet voldoen aan een huisvestingsvergunning voor een sociale huurwoning een dwangsom worden opgelegd van 6.500 Euro. Iemand die de woning illegaal gebruikt voor zogenaamde Short Stay, krijgt een dwangsom opgelegd van 20.500 Euro. De gemeente zal nog contact hebben met de huiseigenaren.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: