dinsdag, 6. maart 2018 - 10:36 Update: 06-03-2018 12:18

AIVD: Confrontaties tussen links- en rechts-extremisten steeds grimmiger

Confrontaties tussen links- en rechts-extremisten steeds grimmiger
Den Haag

Dreigingen voor de nationale veiligheid die we van oudsher kennen, zoals spionage, heimelijke politieke beïnvloeding, terrorisme en sabotage spelen zich tegenwoordig af in de digitale ruimte. Dat schrijft de AIVD in zijn jaarverslag over 2017.

Extreem rechts struikelt met extreem links

De standpunten tegen islam en immigratie zijn sinds enige jaren de belangrijkste ideologische drijfveren voor de rechtsextremistische scene in Nederland. Recenter is daarbij een anti-overheidssentiment ontstaan. De overheid wordt gezien als boosdoener.

De confrontaties tussen links- en rechts-extremisten in eigen land ziet de AIVD steeds grimmiger worden. Of het nu gaat over het immigratiebeleid, de islam of Zwarte Piet.

Toename politieke en economische spionage

Steeds meer landen probeerden in 2017 om via politieke spionage met digitale middelen Nederlandse besluitvorming te achterhalen of heimelijk te beïnvloeden. De inzet van digitale aanvallen is laagdrempelig, goedkoop, moeilijk terug te voeren naar de daadwerkelijke afzender en het potentiële bereik is veel groter.

Op het gebied van economische spionage ziet de AIVD een toename in het aantal aanvallen in Europa op bedrijven en instellingen. Naast gerichte aanvallen hebben staten ook ongerichte aanvallen gepleegd om zoveel mogelijk instanties te raken en schade aan te richten.

Inzet van sociale media voor rekrutering

Digitale middelen worden steeds meer gebruikt om mensen te rekruteren voor spionage. Via zakelijke sociale media, zoals LinkedIn, benaderen staten medewerkers van organisaties en bedrijven die voor hen interessant zijn. Zo proberen zij informatie via deze medewerkers te verkrijgen.

Via digitale kanalen inspireren en stimuleren

Jihadistisch-terroristen gebruiken digitale middelen vooral om hun aanhangers te inspireren en stimuleren. Zeker nu ISIS het strijdgebied bijna geheel heeft verloren wil de groepering laten zien dat zij er nog toe doet en roept aanhangers in het Westen op om wraak te nemen. Terroristen beschikken nog niet over de capaciteiten om cyberaanvallen te plegen die de samenleving ontwrichten, maar streven daar wel naar.

Nestelen als voorbereiding op sabotage

De AIVD heeft gezien dat statelijke actoren activiteiten verrichten om het mogelijk te maken om sabotage te plegen op essentiële processen, zoals de energie- en communicatievoorziening. Zij nestelen zich in de vitale infrastructuur. Alertheid op digitale veiligheid is cruciaal.

Spanningen rond Turkije

Spanningen rond Turkije in Nederland In 2017 duurde het conflict tussen de Turkse regering en de PKK nog altijd voort. Geruchten over de vermeende dood van PKK-leider Öcalan waren in Nederland aanleiding voor demonstraties door Koerden, waaronder PKKsympathisanten en nationalistische Turken. De verhoudingen staan nog steeds op scherp.

De AIVD onderzoekt de PKK-strategie ten aanzien van Europa en de dreiging die daarvan uitgaat. De Turkse links-extremistisch-terroristische organisatie DHKP/C is in ons land een marginaal verschijnsel. De AIVD heeft een aantal ambtsberichten uitgebracht over enkele leidende figuren binnen de organisatie. Daarop heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken hun tegoeden bevroren.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: