vrijdag, 16. maart 2018 - 20:26

Wetsvoorstel tegen onverdoofd slachten

Wetsvoorstel tegen onverdoofd slachten
Foto: SXC
Den Haag

Partij voor de Dieren komt met een nieuw wetsvoorstel voor een algehele verplichting tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht. De uitzondering op het wettelijk voorschrift om dieren voorafgaand te verdoven voor halal en koosjer slachten wordt geschrapt. De wet kent een overgangstermijn van vijf jaar, zodat slachterijen de gelegenheid krijgen om de benodigde aanpassingen te doen. Na deze vijf jaar zullen alle dieren in Nederland worden bedwelmd voordat ze worden geslacht.

Het onverdoofd slachten van dieren leidt volgens de partij tot extra stress en onaanvaardbaar dierenleed. Marianne Thieme heeft daarom vandaag een nieuw initiatiefwetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd om de wettelijke plicht om dieren te bedwelmen te laten gelden voor alle dieren die in Nederland worden geslacht.

 Al bijna honderd jaar geleden is wettelijk vastgelegd dat dieren voorafgaand aan de slacht moeten worden bedwelmd. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de rituele slacht. Er is wetenschappelijke consensus ontstaan ten aanzien van de extra stress en pijn die het onverdoofd slachten voor het dier met zich meebrengt. Afgelopen jaren zijn vele wetenschappelijke rapporten verschenen waaruit blijkt dat dieren die onverdoofd worden geslacht extra stress en pijn ervaren tijdens het hele proces van fixatie, het toedienen van de halssnede en de periode tot zij het bewustzijn verliezen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Europese vereniging van dierenartsen delen de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek en vinden het extra dierenleed ontoelaatbaar. Ook de NVWA geeft aan dat het onverdoofd slachten leidt tot extra dierenleed.  

Marianne Thieme: 'De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen -mens en dier- begint. Een grondrecht zoals de vrijheid van godsdienst is nooit absoluut en moet altijd worden afgewogen tegen andere (grond)rechten en zwaarwegende belangen in de samenleving. De bescherming van dieren tegen vermijdbare pijn en stress is zo’n zwaarwegend belang.'

In andere landen werd om deze reden al eerder een verbod op onverdoofd slachten ingesteld, zoals onder andere Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Denemarken en ook in België is in 2017 besloten om over te gaan tot een verbod.
In Nieuw-Zeeland wordt bij de rituele slacht al op grote schaal voorafgaande bedwelming toegepast.

Categorie:
Provincie: