donderdag, 22. maart 2018 - 16:15

Onderzoek opvolging aanbevelingen MH17 onderzoek naar vliegen boven conflictgebieden

Onderzoek opvolging aanbevelingen MH17 onderzoek naar vliegen boven conflictgebieden
Den Haag

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen met betrekking tot het vliegen boven conflictgebieden, afkomstig uit het onderzoek naar de crash van vlucht MH17, zijn opgevolgd. Dit heeft de Raad donderdag bekendgemaakt.

Welke maatregelen getroffen

De Raad wil inventariseren welke maatregelen partijen hebben getroffen op het gebied van luchtruimbeheer in conflictgebieden en het delen van dreigingsinformatie. Verder kijkt de Raad wat luchtvaartmaatschappijen doen op het vlak van risico-analyses voor het overvliegen van conflictgebieden en de verantwoording over de gekozen routes.

Tijd nodig

Conform de wettelijke voorschriften gaat de Onderzoeksraad na wat partijen hebben gedaan met de uitkomsten van een onderzoek en de daarin gedane aanbevelingen. In 2016 heeft de Onderzoeksraad bekend gemaakt dat de opvolging van de aanbevelingen tijd vergt en daarom in 2018 zal beoordelen of de aanbevelingen zijn opgevolgd.

Uitkomst

De Raad opereert op basis van de Rijkswet Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van de internationale afspraken voor ongevalsonderzoek in de luchtvaart (ICAO Annex 13). De uitkomsten publiceert de Raad in een openbaar onderzoeksrapport.