dinsdag, 27. maart 2018 - 8:50

FNV roept Tweede Kamer op de Participatiewet open te breken

FNV roept Tweede Kamer op de Participatiewet open te breken
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig om het doel van de Participatiewet – meer mensen met een arbeidsbeperking blijvend aan het werk helpen - goed te kunnen uitvoeren. De groep werkzoekenden die niet onder de doelgroep van beschut werk vallen, waaronder een groep jongeren, maar wel afhankelijk zijn van goede begeleiding, vallen nu tussen wal en schip. Voor de groep nieuwe mensen met een arbeidsbeperking zou de sociale werkvoorziening (SW) weer moeten worden opengesteld.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘De staatssecretaris moet met structurele oplossingen komen om te zorgen dat deze grote groep mensen aan het werk komt en blijft, daartoe moet de wet worden aangepast. Anders dreigen we af te stevenen op een verloren generatie.’ Dinsdag stemt de Tweede Kamer over moties die zijn ingediend over de zwakke plekken in de Participatiewet.

Verloren generatie jongeren

Gemeenten investeren nauwelijks in de groep jongeren met een arbeidsperking, omdat ze deze groep niet kennen. Tot 27 jaar hebben zij niet in alle gevallen recht op bijstand en kennen de jongeren vaak de weg naar de gemeenten niet, daardoor voelen gemeenten geen prikkel om te investeren in deze groep. Kitty Jong: ‘Het is schandalig dat deze jongeren vaak zo buiten de boot vallen. Wij roepen op om te investeren in deze groep. Zij tellen even hard mee als ieder ander. De sociale werkvoorziening zou voor deze groep jongeren een ontzettende meerwaarde zijn, zo kunnen ze daar ook hun verdere opleiding hebben.’
De politiek heeft besloten de sociale werkvoorziening vanaf 2015 te sluiten voor nieuwe arbeidsbeperkten.

Geen beschut, wel begeleiding nodig

Ook wil de FNV dat de sociale werkvoorziening weer plaats geeft aan medewerkers die niet in aanmerking komen voor beschut werk, maar die zich onvoldoende kunnen handhaven in een reguliere baan. Kitty Jong: ‘De sociale werkvoorziening kan een vangnet zijn voor mensen met een beperking die via het SW-bedrijf aan de slag zijn en waarvan het werk ophoudt. Dat vangnet kan ook een springplank zijn voor mensen die binnen beginnen en zich vervolgens zo ontwikkelen dat ze definitief buiten het SW-bedrijf kunnen werken.’

Afschuiven op gemeenten

Bij de indiening van de moties gaf staatsecretaris Van Ark vaak als antwoord dat de uitvoering van de wet ‘de verantwoordelijkheid van gemeenten’ is. Kitty Jong: ‘Met die opvatting veegt de staatssecretaris het straatje van de politiek onterecht schoon. De invoering van de Participatiewet en de bezuinigingen in de sociale werkvoorziening waren een politiek, en geen gemeentelijk besluit. Gemeenten moeten veel doen met te weinig middelen. We kunnen na 3 jaar Participatiewet wel stellen dat de wet op de schop moet, anders worden grote groepen arbeidsbeperkten die heel graag aan het werk willen de dupe. Wij doen dan ook een stevige oproep aan de Tweede Kamer om dinsdag te stemmen voor structurele verbeteringen van de Participatiewet.’

Categorie:
Provincie: