dinsdag, 27. maart 2018 - 13:43

Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen

Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In 2017 is 77 procent van de volwassen bevolking van mening dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht, 8 procent vindt van niet en 15 procent staat hier neutraal tegenover. Voor economische migranten is minder draagvlak. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen.

Het onderzoek Belevingen 2017 is van februari tot en met mei 2017 uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om aan de hand van opvattingen, percepties en meningen van inwoners van Nederland een beter beeld te krijgen van gevoelens en standpunten in de samenleving. De onderwerpen van dit onderzoek veranderen jaarlijks. In Belevingen 2017zijn enkele vragen opgenomen over vluchtelingen en economische migranten. In totaal zijn de gegevens verkregen van 3 339 respondenten van 18 jaar of ouder. 

1 op de 5 ziet vluchtelingen als bedreiging van veiligheid

Hoewel de meerderheid voorstander is van de opvang van vluchtelingen, bestaat bij een deel vrees voor negatieve effecten van hun komst. Ruim een vijfde (22 procent) van de bevolking ziet vluchtelingen als een bedreiging voor de veiligheid in Nederland. Bijna de helft ervaart deze dreiging echter niet. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren als het gaat om het beeld dat vluchtelingen een gevaar zijn voor de Nederlandse normen en waarden. Ruim een kwart (27 procent) meent dat vluchtelingen op dit vlak een bedreiging vormen, 45 procent vindt van niet. 

Sterker verdeeld is de Nederlandse bevolking over de bijdrage van vluchtelingen aan de Nederlandse cultuur. 31 procent is van mening dat zij de cultuur verrijken, 36 procent denkt juist van niet. Daarnaast vindt 31 procent dat vluchtelingen in Nederland hun eigen cultuur mogen behouden. Hier is 33 procent het niet mee eens.

Categorie:
Provincie: