dinsdag, 27. maart 2018 - 21:25 Update: 27-03-2018 21:40

Vader en zoon veroordeeld voor diefstal speedboten en heling auto-onderdelen

Vader en zoon veroordeeld voor diefstal speedboten en heling auto-onderdelen
Foto: Archief EHF
Roermond

Dinsdag heeft de rechtbank Limburg een vader en zoon veroordeeld tot gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraffen. 'De vader heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De zoon is veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Speedboten

De rechtbank acht bewezen dat de vader zich schuldig heeft gemaakt aan de diefstallen van de 3 speedboten en het vervalsen van de zogeheten Craft Identification Numbers (CIN) van deze speedboten in 2013. De man heeft deze feiten ook bekend.

Verduisterd

Vader en zoon werden er ook van verdacht dat ze samen een Merces-Benz Vito hebben verduisterd. De rechtbank acht bewezen dat de vader zich aan dit feit heeft schuldig gemaakt, maar spreekt de zoon vrij van dit feit omdat niet duidelijk is geworden dat hij een grote rol heeft gespeeld bij het plegen van dit feit.

Gestolen voertuigen

Bij de zoon zijn in december 2012 in zijn loods een groot aantal gestolen voertuigen en voertuigonderdelen aangetroffen. De zoon heeft verklaard dat hij de loods had onderverhuurd, maar dat gelooft de rechtbank niet. De rechtbank acht bewezen dat de zoon zich schuldig heeft gemaakt aan heling van deze voertuigen en voertuigonderdelen. Volgens de rechtbank heeft hij zich daarnaast ook schuldig gemaakt aan diefstal van een autobus in mei 2013.

Eis straf vader

De officier van justitie heeft ten aanzien van de vader een gevangenisstraf voor de duur van 408 dagen geëist. De rechtbank komt tot een lagere straf. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. 

Hogere straf voor zoon dan eis OM

De officier van justitie heeft ten aanzien van de zoon een gevangenisstraf van 6 maanden geëist. De rechtbank vindt dat de eis van de officier van justitie geen recht doet aan de ernst en de veelheid van de door de zoon gepleegde feiten. De rechtbank legt de zoon een gevangenisstraf op voor de duur van 20 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Strafoplegging

De rechtbank houdt bij de strafoplegging rekening met de omstandigheid dat de verdachten slechts oog hebben gehad voor hun financieel gewin en zich op geen enkel moment hebben bekommerd om het financiële nadeel dat zij door hun handelen anderen hebben berokkend. Beide verdachten zijn bovendien eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. 

Lange tijdsverloop

Voor de bepaling van de hoogte van de op te leggen straf heeft de rechtbank ook gekeken naar de oriëntatiepunten voor straftoemeting die ontwikkeld zijn door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). De rechtbank heeft bij beide verdachten strafvermindering toegepast vanwege het lange tijdsverloop tussen de feiten en de berechting van beide verdachten.

Schadevergoeding

De eigenaren van de speedboten en van de gestolen voertuigen hebben vorderingen tot schadevergoeding ingediend. Voor zover de vorderingen voldoende zijn onderbouwd, heeft de rechtbank deze vorderingen toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Categorie:
Provincie: