donderdag, 12. april 2018 - 17:53 Update: 12-04-2018 18:19

Melkveehouder moet meer veevoer op eigen grond gaan verbouwen

Melkveehouder moet meer veevoer op eigen grond gaan verbouwen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Om in 2025 te voldoen aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen op gebied van weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat en energie moeten melkveehouders er voor zorgen op dat moment voor tweederde van het totaal benodigde veevoer zelfvoorzienend te zijn. Dit blijkt uit het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat donderdag is aangeboden aan haar opdrachtgevers De LTO Vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Grondgebondenheid

'De commissie is er in geslaagd een uitgebreide visie op grondgebondenheid te formuleren die breed wordt gedragen en die de melkveehouderij een perspectiefvolle toekomst biedt', zo laten beide opdrachtgevers donderdag weten.

Stip aan de horizon

Door aan te geven langs welke weg de melkveehouderij in 2025 aan de visie kan voldoen, zet de commissie de stip op de horizon waar de zuivelketen behoefte aan heeft. In haar advies houdt de commissie bovendien rekening met de doelen van de Duurzame Zuivelketen op gebied van weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat en energie.

Verder verduurzamen

Daarmee komt de commissie tegemoet aan de behoefte van haar opdrachtgevers, de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de NZO. Beide organisaties vinden grondgebondenheid kenmerkend voor de Nederlandse melkveehouderij. Daarom heeft het een centrale plaats in de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband waarmee LTO en NZO de zuivelketen verder verduurzamen.

Advies volledig overnemen

De opdrachtgevers hebben zich bij voorbaat verbonden aan het advies van de commissie, die bestond uit melkveehouders en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, de overheid en het Centrum voor Landbouw en Milieu. Zij nemen het advies van de commissie volledig over voor verdere uitwerking. Beide partijen onderzoeken hoe de melkveehouders gestimuleerd kunnen worden om de gewenste grondgebondenheid de komende jaren te realiseren.

Categorie:
Provincie: