zaterdag, 21. april 2018 - 9:00 Update: 21-04-2018 9:10

Korpschef gelast oriënterend onderzoek naar mogelijk strafbare feiten politievakbond

Korpschef gelast oriënterend onderzoek naar mogelijk strafbare feiten politievakbond
Den Haag

Een rijksrechercheonderzoek naar mogelijke strafbare feiten door (bestuurs)leden van politievakbond ANPV heeft ook geleid tot een oriënterend onderzoek door de politie. Korpschef Erik Akerboom heeft opdracht gegeven voor het onderzoek.

De (bestuurs)leden van de bond op wie het strafrechtelijk onderzoek zich richt, zijn tevens politiefunctionarissen. Tijdens het oriënterend onderzoek probeert de politie vast te stellen of mogelijk interne regels zijn overtreden en zo ja, door wie.

Van de politie mag een terughoudende opstelling worden verwacht waar het gaat om interne aangelegenheden van een vakvereniging voor medewerkers van de politie. Maar het korps kan niet voorbijgaan aan het feit dat het hier politieambtenaren betreft die zich te allen tijde moeten houden aan de regels en standaarden van de politie.

De politie kan over de inhoud van het oriënterend onderzoek geen nadere mededelingen doen.