dinsdag, 1. mei 2018 - 19:44 Update: 01-05-2018 20:11

Exploitant mag volledige baanlengte Luchthaven Maastricht benutten

Exploitant mag volledige baanlengte Luchthaven Maastricht benutten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Maastricht

De volledige start- en landingsbaan van de Luchthaven Maastricht kan nu al gebruikt worden, in afwachting van nieuwe regels, zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank dinsdag geoordeeld.

Omwonenden

Sinds enige maanden wordt de volledige baan van de Luchthaven Maastricht gebruikt. De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek en 19 omwonenden hebben zich daarom tot de bestuursrechter gewend. Zij vragen de bestuursrechter om de minister op te dragen niet langer het gebruik van de volledige baan toe te staan. De verzoekers wijzen erop dat volgens de geldende regels slechts 2.500 meter baan mag worden gebruikt en niet de volledige 2.750 meter.

Zwaardere vliegtuigen en meer overlast

De rechter erkent dat de bewoners overlast ervaren. Hij stelt echter vast dat de toekomstige regels het gebruik van zwaardere vliegtuigen niet toestaan. Wel kunnen de vliegtuigen die nu al op de Luchthaven Maastricht vliegen, door de extra baanlengte zwaarder worden beladen. De minister heeft tijdens de behandeling van deze zaak gezegd dat niet wordt toegestaan dat de huidige geluidsnormen worden overschreden. 

Procedures mogelijk tegen luchthavenbesluit

Tot slot stelt de rechter vast dat belanghebbenden nog juridische procedures kunnen voeren tegen het zogenaamde luchthavenbesluit, waarin de nieuwe regels worden vastgelegd. In die procedures kunnen ook andere vormen van overlast aan de orde worden gesteld, zoals de problematiek van fijnstof.

Volledige baangebruik wel of niet toestaan

Omdat de regels over de luchthaven worden gewijzigd, zal in de toekomst het gebruik van de volledige baan worden toegestaan. Het is vaste rechtspraak dat in zo’n geval de minister niet hoeft op te treden tegen overtreding van de huidige regels. Dat betekent dat de exploitant van de luchthaven nu al de volledige baanlengte kan benutten. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij deze vaste rechtspraak. Naar zijn voorlopig oordeel zal het voorgenomen luchthavenbesluit stand houden. De voorzieningenrechter heeft daarom het verzoek afgewezen.

Categorie:
Provincie: