dinsdag, 22. mei 2018 - 15:58 Update: 22-05-2018 16:00

FNV: Acties universitair medewerkers dreigen

FNV: Acties universitair medewerkers dreigen
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Er moeten structurele investeringen bijkomen in het wetenschappelijke onderwijs (WO). Universitair medewerkers komen nu amper toe aan het goed uitvoeren van hun taak waardoor de kwaliteit van onderwijs in gevaar is.

Het wetenschappelijk onderwijs komt nu jaarlijks ruim een miljard euro te kort. Ook moet de bezuiniging van 183 miljoen euro - de doelmatigheidskorting -  in het WO weer van tafel. Dit eisen actiegroep WOinactie samen met vakbonden FNV, VAWO en andere organisaties in een ultimatum aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Indien de minister niet op de eisen van de partijen in gaat, dan volgt er op 24 september een landelijke actieweek door het universitair personeel.

1.15 miljard per jaar nodig

De actiegroep WOinactie en vakbonden eisen dat het kabinet 1.15 miljard euro investeert in het WO. Rens Bod, hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen van de UvA en initiatiefnemer van de actiegroep WOinactie: ‘Sinds 2000 is het bedrag dat het rijk per student beschikbaar stelt met een kwart gedaald naar 15.000 euro, terwijl de studentenaantallen bijna zijn verdubbeld. Er mag, maar kán ook echt niet verder worden bezuinigd in het WO. Universitaire medewerkers met een normale onderwijstaak komen nu al niet meer toe aan de essentiële onderwijstaken.’ 

Doelmatigheidsbezuiniging van tafel

De actiegroep WOinactie en vakbonden eisen ook dat de doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen euro van tafel gaat. Jan Boersma, bestuurder FNV Overheid: ‘Nederlandse universiteiten behoren al tot de meest efficiënte universiteiten ter wereld, dan kan daar niet verder op worden bezuinigd. Medewerkers en studenten worden hier de dupe van.’ Volgens de partijen zijn de vrijgekomen gelden uit het leenstelsel tot 2021 niet voldoende om de doelmatigheidsbezuiniging te compenseren en halen tevens bij lange na niet het benodigde bedrag van 1.15 miljard euro per jaar. 'Er zijn minstens 4.000 docenten nodig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de zeer hoog opgelopen werkdruk te verlagen. Nu dreigen nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student,' aldus Bod en Boersma.

Categorie:
Provincie: