donderdag, 24. mei 2018 - 15:36

Geen vervolging journalist voor lokaalvredebreuk UMC

Geen vervolging journalist voor lokaalvredebreuk UMC
Foto: SXC
Utrecht

Ton van der Ham, journalist van het tv-programma Zembla, die op 13 april 2018 werd aangehouden op verdenking van lokaalvredebreuk bij het Universitair Medisch Centrum wordt hier niet voor vervolgd. De officier van justitie Midden-Nederland heeft besloten de zaak op diverse gronden te seponeren.

Op de bewuste dag vond er een lezing plaats in het UMC  waar onder meer mevrouw Cullen zou spreken. Het UMC gaf de NOS en RTL toestemming om in de zaal te filmen. De journalist in kwestie, Ton van der Ham, mocht dit niet. Afgesproken werd dat hij buiten de zaal zou wachten en na de lezing een interview zou opnemen met mevrouw Cullen. Toen er applaus klonk uit de zaal concludeerde de journalist dat de lezing was afgelopen en gaf de cameraman opdracht om het filmen te starten. De beveiliging van het ziekenhuis sommeerde de journalist het ziekenhuis te verlaten omdat de huisregels waren overtreden. Toen de journalist niet voldeed aan de vordering om het ziekenhuis te verlaten, werd hij aangehouden en overgedragen aan de politie. Tegen deze aanhouding verzette de journalist zich, waarna hij werd vastgepakt en meegenomen door de beveiliging. Nadat het ziekenhuis aangifte had gedaan, is de journalist bij de politie gehoord en vervolgens heengezonden.

De officier van justitie heeft op basis van het dossier geconcludeerd dat de journalist de huisregels niet bewust overtrad door in de gang te gaan filmen. Hij was immers in de veronderstelling dat de lezing was afgelopen. Wel heeft hij zich schuldig gemaakt aan lokaalvredebreuk toen hem gezegd werd het ziekenhuis te verlaten en hij dit niet deed.  De officier van justitie overweegt hierbij dat journalisten het recht op informatiegaring hebben. De journalist in kwestie was in zijn recht beperkt doordat hem de toegang tot de lezing, en vervolgens tot het ziekenhuis was ontzegd. Dat hij werd aangehouden toen hij het ziekenhuis niet wilde verlaten  was weliswaar rechtmatig, maar onnodig  gelet op de relatief geringe ernst van de gepleegde lokaalvredebreuk. Ten slotte is de officier van oordeel dat het geweld dat de beveiligers hebben toegepast bij het verwijderen van de journalist, gepast was. Een minder ingrijpende manier om te zorgen dat hij mee zou lopen, was niet mogelijk.

Dit alles maakt dat de officier van justitie de zaak op diverse gronden seponeert: de geringe strafwaardigheid van het feit, het maatschappelijk belangenconflict van enerzijds het huisrecht en anderzijds de vrije nieuwsgaring en ten derde het feit dat de verdachte – die nu niet langer verdachte is – is getroffen door de gevolgen van de reactie op het incident. De direct betrokkenen zijn hierover vandaag geïnformeerd. De aangever kan tegen deze beslissing een klacht indienen bij het Gerechtshof en het hof vragen opdracht te geven de journalist alsnog te vervolgen.

Categorie:
Provincie: