vrijdag, 1. juni 2018 - 8:24

Ruim 2 duizend uitgenodigde vluchtelingen in 2017

Ruim 2 duizend uitgenodigde vluchtelingen in 2017
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

In 2017 nam Nederland 2 265 uitgenodigde vluchtelingen op. Veel van deze vluchtelingen konden zich in Nederland vestigen in het kader van de EU-Turkije-verklaring uit maart 2016. Dat meldt het CBS op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Sinds de jaren vijftig nodigt Nederland vluchtelingen uit om zich hier te vestigen in het kader van het hervestigingsbeleid. Het gaat om vluchtelingen in kampen, die niet terug kunnen naar huis en niet veilig zijn waar ze zich bevinden. Deze uitgenodigde vluchtelingen, ook wel hervestigers genoemd, worden geregistreerd door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) en vervolgens tijdens hervestigingsmissies geselecteerd door de IND.

Uitgenodigde vluchtelingen krijgen in Nederland direct een verblijfsvergunning asiel. Ze hoeven dus niet door de normale asielprocedure en worden daarom ook niet meegeteld in de statistieken over asielzoekers. In 2017 kwamen er 30,6 duizend asielzoekers en nareizigers naar Nederland.

EU-Turkije-verklaring

Tot 2015 nam Nederland gemiddeld 500 uitgenodigde vluchtelingen per jaar op. Sinds de EU-Turkije-verklaring van 18 maart 2016 is dat aantal gestegen. Deze verklaring stelt dat voor elke Syriër die van Griekenland naar Turkije wordt teruggestuurd er een andere Syriër vanuit Turkije in de EU wordt opgenomen. In 2016 lag het aantal uitgenodigde vluchtelingen dat zich vestigde in Nederland op 695 en in 2017 steeg dat verder naar 2 265.

Meer Syriërs en minderjarigen

Het aandeel Syriërs onder de uitgenodigde vluchtelingen is gestegen van ongeveer een derde in 2014 naar 96 procent in 2017. Ook het percentage minderjarige uitgenodigde vluchtelingen nam toe, van 39 naar 53 procent.

Categorie:
Provincie: