dinsdag, 5. juni 2018 - 7:54 Update: 05-06-2018 7:55

'Samenwoners hebben hoogste scheidingskans'

Samenwoners hebben hoogste scheidingskans
Foto: SXC
Antwerpen

Koppels die niet trouwen, gaan veel sneller uit elkaar dan koppels die wel in het huwelijksbootje stappen. Tot die opvallende conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. Zij volgden bijna 20 000 koppels op sinds 1999.

België staat bekend als een land met zeer hoge echtscheidingscijfers. De officiële statistieken kijken echter alleen naar gehuwde koppels. Sociologen van de Universiteit Antwerpen gingen na hoe de relatiestabiliteit onder ongehuwd samenwonende koppels er uit ziet. De resultaten tonen aan dat de scheidingscijfers van samenwonende koppels nog veel hoger liggen dan bij gehuwde koppels. De officiële echtscheidingscijfers vertellen dus niet het volledige verhaal en verbergen een belangrijke golf van relatiebreuken bij samenwonende koppels: een onzichtbare scheidingsgolf.

In het onderzoek vergelijken de onderzoekers de scheidingscijfers van samenwonende en gehuwde koppels in België. “Hieruit leren we dat er ook binnen de groep samenwonende koppels grote verschillen zijn”, vertelt prof. Dimitri Mortelmans. “Enerzijds zijn er de koppels die na verloop van tijd hun samenwoonrelatie omzetten in een huwelijk. Deze groep van ‘omzetters’ heeft echtscheidingscijfers die gelijkaardig zijn aan die van gehuwde koppels die niet hebben samengewoond: ongeveer één op vier is na 14 jaar uit elkaar.”

Link met kinderen en inkomen

“Anderzijds is er de groep van samenwonende koppels die nooit huwen. Het is vooral deze groep die veel vaker uit elkaar gaat. Reeds na 14 jaar is twee op drie van deze koppels uit elkaar gegaan. Een mogelijke verklaring is het feit dat het uiteraard vooral de sterke koppels, gekenmerkt door hoge relatiekwaliteit en positieve toekomstperspectieven, zijn die hun relatie omzetten naar een huwelijk. De koppels die al snel merken geen goede match te zijn, zullen minder vaak huwen en makkelijker en sneller weer uit elkaar gaan.”

Bijkomend geven de resultaten ook aan dat bepaalde achtergrondkenmerken een belangrijke rol spelen in het bepalen of samenwonende koppels uit elkaar gaan. Onderzoekster Layla Van den Berg: “Zo zijn het vooral de jongere koppels die veel vaker uit elkaar gaan vergeleken met koppels gevormd op oudere leeftijden. Ook koppels die geen kinderen krijgen in de eerste relatiejaren, gaan vaker uit elkaar dan koppels die dit wel doen. Koppels met een lager inkomen blijven eveneens minder vaak bij elkaar.”

Het onderzoek werd uitgevoerd op gegevens van bijna 20 000 Belgische koppels die gehuwd zijn of gaan samenwonen zijn tussen 1999 en 2001. De wetenschappers volgden deze koppels op tot en met 2013 om na te gaan of en wanneer ze uit elkaar gegaan zijn.

Categorie:
Provincie: