woensdag, 20. juni 2018 - 19:32

Boef zoekt boer: ondermijning buitengebied groeiend probleem

Boef zoekt boer: ondermijning buitengebied groeiend probleem
Utrecht

Criminelen benaderen boeren veelvuldig met de vraag of zij tegen een ruime vergoeding een vrijstaande loods, schuur of stal willen afstaan. In dit onderkomen ver buiten de bewoonde wereld kunnen criminelen vrijelijk hun gang gaan in bijvoorbeeld het fabriceren van drugslabs of het kweken van wiet.

Volgens cijfers van Trouw is zo’n 15% van de Nederlandse boeren wel eens benaderd door criminelen. CCV-adviseur Hendrik-Jan Kaptein onderschrijft de vermoedens die politie en justitie uiten in Trouw. “We weten dat dit een groeiend probleem is in heel Nederland. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied helpt het CCV deze ondernemers om criminaliteit te weren."

Zeer waarschijnlijk ligt het daadwerkelijke percentage boeren dat door criminelen is benaderd hoger. In het zuiden van Nederland houden politie en justitie er rekening mee dat 1 tot 3 op de 5 boeren door criminelen worden benaderd. 

Drugsbrieven

Kaptein herkent het beeld over het zuiden: “In het zuiden van Nederland speelt dit probleem nog een beetje meer. Daar worden deur aan deur bij agrariërs brieven verspreid door criminelen met het aanbod tegen vergoeding een opstal van ze over te nemen. Dus deze cijfers verbazen me niet.”

Het CCV is sinds een aantal jaren ook actief in het ondersteunen van agrariërs tegen ondermijning. Onder de paraplu van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied worden tegen betaling lokale samenwerkingsverbanden opgezet waarin de krachten van de gemeente, de ondernemers en deskundigen worden gebundeld. 

Kaptein beschrijft hoe een gemeente in Oost-Nederland aan de bel trok nadat ze de druk op hun gebied vanuit Limburg zagen toenemen. “Als je ziet dat het aantal lozingen en dumpingen in je buitengebied toeneemt, of je signaleert dat er regelmatig leden van motorbendes bij de agrariër op het erf te vinden zijn, dan moet je daar wat mee. Dat zijn duidelijke signalen van ondermijning.” 

KVO Buitengebied

"KVO is een bewezen manier om criminaliteit bij ondernemers aan te pakken”, vertelt Kaptein. “Een belangrijk onderdeel van het traject is het organiseren van ondermijningsavonden. De burgemeester, de lokale agrariërs en een deskundige delen dan hun verhalen. En daar komen vaak interessante inzichten uit voort.”

Het is volgens de CCV-adviseur nog te vroeg om te zeggen dat dankzij deze KVO-methode ondermijning met een bepaald percentage afneemt. Maar er worden belangrijke resultaten geboekt. “Alleen al het feit dat de gemeente en de agrariërs zich bewust zijn van het feit dat er ondermijning plaatsvindt, is een belangrijke. En daarnaast natuurlijk ook dat men van elkaar weet waar je met je signalen terecht kunt. Bovendien neemt het veiligheidsgevoel toe, dat is ook belangrijk. Dan kun je als gemeente toch maar mooi laten zien dat je signalen serieus neemt en ermee aan de slag gaat!"

Categorie:
Provincie: