vrijdag, 22. juni 2018 - 20:56

Vakbond en KLM hebben akkoord berijkt voor grondpersoneel

Vakbond en KLM hebben akkoord berijkt voor grondpersoneel
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amstelveen

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben FNV Luchtvaart en KLM een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een cao voor het grondpersoneel. De 14.500 werknemers krijgen er 300 nieuwe collega’s bij en diverse mogelijkheden tot deeltijd voorafgaand aan hun pensioen.

300 nieuwe collega’s en jong voor oud dankzij cao-akkoord op hoofdlijnen voor KLM-grondpersoneel

Jan van den Brink van FNV Luchtvaart: ‘Het is goed dat KLM inziet dat het fysiek zware werk zijn tol eist van de werknemers en dat dit structureel moet worden opgelost. Deels kan dit door de werkdruk te verlagen dankzij extra personeel en deels door afspraken over eerder uitstromen waardoor meer jongeren kunnen instromen.

Generatiepact: jong voor oud

Uit onderzoek in april bleek dat de werkdruk torenhoog is en leidt tot lichamelijke schade voor werknemers. De FNV-leden eisten daarom dat er een afspraak kwam over uitstroommogelijkheden voor oudere werknemers. In het akkoord is afgesproken dat iemand die op of na 1 januari 2019 60 jaar wordt, gedurende 3 jaar 80% kan gaan werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw. ‘Oudere collega’s kunnen dus eerder afbouwen en plaatsmaken voor jongeren. En omdat ze blijven werken, is er ook tijd om kennis over te dragen aan hun jongere collega’s’, zegt Walter van der Vlies die bij KLM werkt als shiftleader Platform en lid is van de FNV-onderhandelingsdelegatie. ‘Het is ook goed dat collega’s die parttime werken voortaan naar rato gebruik kunnen maken van de regeling om vanaf 55 jaar 80% te werken tegen 80% loon en 100% pensioenopbouw.’

Daarnaast is afgesproken dat 150 uitzendkrachten doorstromen naar een vast contract en 150 mbo-leerlingen worden opgeleid via een BBL-traject (4 dagen werken, 1 dag school). Van den Brink: ‘KLM heeft te weinig gedaan om voor nieuwe instroom te zorgen, waardoor er sprake is van een vergrijzende populatie. Met de BBL-afspraak worden jongeren opgeleid met de intentie door te groeien naar een vast contract.’

Gelijk loon voor gelijk werk

De ongelijkheid op de werkvloer wordt aangepakt door onder andere het ‘gelijk loon voor gelijk werk’-principe: uitzendkrachten ontvangen hetzelfde loon als een vaste werknemer. Ditzelfde gelijkheidsprincipe geldt ook voor de parkeerkosten. Verder krijgen uitzendkrachten - als ze meer dan een anderhalf jaar bij KLM werken - een bruto eindejaarsuitkering van 700 euro. ‘Hierdoor wordt de concurrentie op arbeidsvoorwaarden en de tweedeling op de werkvloer tot een halt geroepen’, aldus Van den Brink.

Tot slot is afgesproken dat per 1 november 2018 het KLM-grondpersoneel 1% loonsverhoging krijgt en per 1 februari 2019 nog eens 1,5%. Bovendien krijgt iedereen een individueel budget van 1,97% dat kan worden ingezet voor opleiding, verlof of als structureel inkomen. De toeslag van 1,07% in het kader van de Wet Witteveen (Wet Fiscale behandeling van pensioenen) wordt ingebouwd in het salaris, waardoor ook hierover toeslagen worden betaald en pensioen wordt opgebouwd.

De cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 juni 2019 en geldt voor 14.500 werknemers. Gedurende de looptijd van de cao worden er nadere afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en de verhouding flex/vast. De komende dagen wordt dit akkoord op hoofdlijnen voorgelegd aan de leden van FNV Luchtvaart.

Categorie:
Provincie: