maandag, 25. juni 2018 - 15:44 Update: 25-06-2018 16:04

‘Fosfaatbeleid minister Schouten doodsteek biologische sector’

‘Fosfaatbeleid minister Schouten doodsteek biologische sector’
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Op woensdagmiddag 27 juni 2018 voeren biologische melkveehouders een grimmige actie tegen het Fosfaatbeleid van minister Schouten.

De minister heeft toegezegd de rouwstoet van bio-boeren om 18.00 uur te bezoeken. Op het Plein 2 in Den Haag krijgt de minister een brandbrief. Boodschap: een verzoek om biologische melkveehouders vrij te stellen van het fosfaatrechtensysteem. De toekomst van de biologische sector staat op het spel.

In Nederland zijn circa 18.000 melkveebedrijven. Een afgebakende groep van 450 melkveehouders werken gecertificeerd biologisch. Zij werken in een eigen zuivel –en mestmarkt met een hoge standaard als het gaat om dierenwelzijn, milieu, biodiversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Toch moeten de biologische melkveehouders aan het nieuwe ‘mestquotum’ voldoen, het fosfaatrechtenstelsel. De niet-biologische melkveehouders hebben een mest (fosfaat)overschot veroorzaakt. Biologische melkveehouders moeten nu ook dure fosfaatrechten kopen om koeien te kunnen houden op hun beschikbare gronden. Dat is verbijsterend en legt een zware wissel (kostprijsverhoging) op de kleine groep bio-boeren.

Mesttekort

De intensieve melkveehouderij heeft dus een mestoverschot. Dit in tegenstelling tot de biologische sector, daar is juist een mesttekort. Des te zuurder is het dat de bio-boeren nu moeten boeten voor het mestprobleem van intensieve collega’s. De Fosfaatwet biedt ruimte voor een Vrijstelling. Juist de goed afgebakende groep biologische melkveehouders wil vrijgesteld worden. Minister Schouten weigert tot nu toe, ongemotiveerd, een Vrijstelling aan de kleine groep biologische melkveehouders te verlenen. Het mesttekort in de bio-sector heeft ook negatieve gevolgen voor de biologische groenteteelt en akkerbouw, zeker omdat zij geen kunstmest mogen gebruiken of mest uit de gangbare sector. De gehele bio-sector wordt door de Fosfaatwet onterecht 10 jaar terug gezet.

Brussel

De Eurocommissie Milieu heeft de biologische melkveehouders per brief juist laten weten dat het te rechtvaardigen is als zij een Vrijstelling krijgen, omdat de biologische sector niet betrokken is bij de mest en milieuproblemen van de gangbare sector. Schouten blijft stil. Vreemd, want op de Biobeurs in Zwolle zei de minister publiekelijk nog dat het belangrijk is dat de biologische sector volwaardig verder moet kunnen ontwikkelen. De minister heeft toegezegd om 18.00 uur op de rouw-actie te komen. Geeft zij de doodsteek of een Vrijstelling?

Categorie:
Provincie: