donderdag, 28. juni 2018 - 16:13 Update: 28-06-2018 22:39

Schoolbesturen stemmen in met cao-akkoord primair onderwijs

Schoolbesturen stemmen in met cao-akkoord primair onderwijs
Foto: Archief EHF
Den Haag

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2018. Ruim 88 procent van de leden is positief over het akkoord. Verschillende vakbonden maken donderdag 28 juni ook bekend dat hun achterbannen instemmen met het akkoord. De cao wordt maandag 2 juli definitief getekend. Daarmee worden de salarisverhogingen voor alle medewerkers definitief op 1 september van kracht.

Meer dan twee derde van de leden van de PO-Raad heeft de afgelopen weken gestemd over het onderhandelaarsakkoord. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Wat fijn dat zoveel schoolbesturen uit onze achterban hun stem laten horen. Dat vind ik goed nieuws. Daarnaast ben ik natuurlijk blij dat het akkoord is aangenomen. We hebben echter ook bezwaren tegen deze cao gehoord. Zowel van vóór- als tegenstemmers. Die nemen we natuurlijk mee in het vervolgtraject.’’ De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2019.

Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen met deze cao op 1 september 2018 een generieke loonsverhoging van 2,5%. Leraren krijgen daarnaast een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Ten opzichte van de vorige cao gaan leraren er met ingang van 1 september tussen de 3,3% en 9,5% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner. 

Categorie:
Provincie: