vrijdag, 6. juli 2018 - 17:30 Update: 07-07-2018 9:21

Engels als voertaal op universiteiten geen probleem volgens rechter

Rechter verbiedt Engels niet als voertaal bij universiteiten
Foto: Archief EHF
Utrecht

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag in een kort geding tussen de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) en de Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente bepaald dat deze laatste twee hun bacheloropleiding Psychologie (ook) in het Engels mogen blijven aanbieden. Dit meldt de rechtbank Midden-Nederland vrijdag.

Niet in strijd met wet

'Het is niet gebleken dat de universiteiten hiermee handelen in strijd met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)', aldus de rechtbank.

Verengelsing

BON stelt dat door de ‘verengelsing’ van het onderwijs in Nederland studenten schade lijden. Volgens de vereniging gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit als de studenten in het Engels onderwijs krijgen. Ook zouden Nederlandse studenten beperkter toegang tot de universiteit en opleiding van hun keuze krijgen als die in het Engels wordt aangeboden vanwege de toestroom van buitenlandse studenten. Daarnaast vindt BON dat de universiteiten te gemakkelijk en zonder noodzaak kiezen voor Engels als voertaal en dat is volgens hen in strijd met de WHW.

Internationale karakter

Het is niet aan de voorzieningenrechter om een standpunt in te nemen in het debat over verengelsing van het onderwijs. De rechter geeft in deze procedure alleen een (juridisch) oordeel over de eisen van BON. In de WHW staat dat onderwijs en examens in principe in het Nederlands worden afgenomen, maar dat daarvan kan worden afgeweken. Bon stelt dat de bacheloropleidingen Psychologie niet aan de wettelijke voorwaarden voor afwijking voldoen. 

Reden voldoende gemotiveerd

De voorzieningenrechter vindt dat beide universiteiten voldoende gemotiveerd hebben waarom zij hun opleiding Psychologie (ook) in het Engels aanbieden. De universiteiten vinden dat het aanbieden van Engelstalig onderwijs, gelet op het internationale karakter van het vakgebied Psychologie en hun universiteiten, de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

BON heeft in de procedure vooral het algemene belang van onderwijs met Nederlands als voertaal benadrukt. De vereniging heeft niet voldoende gemotiveerd waarom beide universiteiten, ten aanzien van de studies Psychologie, te lichtvaardig met de WHW zouden omgaan. De Onderwijsinspectie is een landelijk onderzoek gestart naar de naleving van de WHW. De uitkomsten van dat onderzoek, en of verdere acties nodig zijn, is geen onderdeel van deze procedure.

 

 

 

Categorie:
Provincie: