dinsdag, 10. juli 2018 - 12:38 Update: 10-07-2018 17:34

Defensie wist van vervuiling beoogde locatie nieuwe marinierskazerne

Grond beoogde locatie nieuwe marinierskazerne ernstig vervuild
Foto: Archief min. Defensie
Hilversum

Uit onderzoek van EenVandaag en Follow the Money blijkt dat de grond waarop de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen moet worden gebouwd ernstig is vervuild.

Defensie was hiervan op de hoogte, maar heeft dit niet aan de mariniers bekendgemaakt. Ook liggen er op het terrein niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Al met al zal dit de verhuizing nog duurder maken dan oorspronkelijk was begroot. 

Risco volksgezondheid

Toxicoloog Martin van den Berg zegt tegenover EenVandaag over het terrein: '' Het is een risico voor de volksgezondheid als je met die grond in aanraking komt.' Niet alleen het ministerie van Defensie, ook Provincie Zeeland is al sinds 2011 op de hoogte van deze verontreinigingen. Echter, ook zij verzuimde dit te melden aan het Korps Mariniers, de vakbonden of de Tweede Kamer. Uit de rapportages van het ministerie van Defensie en Provincie Zeeland, die in het bezit zijn van EenVandaag en Follow the Money, blijkt dat zich in de bodem extreem giftige stoffen bevinden zoals PAK ‘s, Pcb’s, broom, fluoride, cyanide, arseen, fenol, benzeen, kwik, lood en nikkel en dat die in hoge en soms zelfs zeer hoge concentraties voorkomen. Dit geldt ook voor asbest en minerale olie. Tevens blijkt uit de documenten dat er verschillende stortplaatsen in het gebied liggen waar chemiegiganten als Hoechst, mijnbouwbedrijf Billiton en aluminiumproducent Pechiney, jarenlang hun afval hebben gedumpt. Ook zou er veelvuldig sprake zijn geweest van illegale dumping.

Defensie wist van vervuiling

De vervuiling van het terrein van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is altijd bekend geweest bij Defensie. Al bij de plannen in 2012 werd daarmee rekening gehouden. De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de vervuiling die met de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland gedeeld zijn.