donderdag, 12. juli 2018 - 8:24

Aantal melkkoeien in de wei weer iets toegenomen

Aantal melkkoeien in de wei weer iets toegenomen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Ook in 2017 is het aantal aantal melkkoeien in de wei weer iets gestegen. 'Vorig jaar liepen 1,16 miljoen melkkoeien buiten, ongeveer 2 procent meer dan het jaar daarvoor. Vooral bij grotere bedrijven met meer dan 100 melkkoeien is het aandeel waar koeien grazen toegenomen', zo meldt het CBS donderdag op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018 van het CBS.

Weidegang

Volgens de Landbouwtelling 2018, waarin gevraagd werd naar de weidegang van 2017, liep 68 procent van de 1,7 miljoen melkkoeien in Nederland buiten. In 2015 en 2016 was dat nog 65 procent. In 2010 graasde nog zo’n 75 procent van de melkkoeien buiten. Het ging toen om 1,10 miljoen dieren.

Aandeel bedrijven met weidegang gegroeid

Het aandeel melkveebedrijven dat weidegang toepast is in 2017 voor het tweede jaar op rij gestegen. Daarvoor hielden boeren hun vee steeds vaker op stal. Op 75 procent van de melkveebedrijven mochten alle melkkoeien vorig jaar de stal uit, op 3 procent van de bedrijven mocht een deel van de koeien naar buiten. Het aandeel bedrijven dat weidegang toepast ligt nog wel ruim onder het niveau van 2010 toen meer dan 80 procent van de melkveebedrijven de koeien in de wei liet lopen.

Aantal bedrijven met weidegang nauwelijks toegenomen

Is het aandeel bedrijven met koeien in de wei toegenomen, het totaal aantal bedrijven met koeien in de wei is nauwelijks gegroeid doordat het aantal melkveebedrijven is gedaald. Grotere bedrijven laten weer vaker melkkoeien in de wei lopen. Het aandeel bedrijven met 160 of meer melkkoeien dat de dieren laat weiden is in 2017 gestegen met 7 procent. Bij grotere bedrijven is ook vaker sprake van deelweidegang, waarbij niet alle koeien naar buiten gaan.

Categorie:
Provincie: