zaterdag, 14. juli 2018 - 16:37 Update: 14-07-2018 17:29

Eerste 'olievrije' zwanen weer uitgezet in natuur

Eerste 'olievrije' zwanen weer uitgezet in natuur
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Oude-Tonge

Vandaag zijn in het Zuid-Hollandse Oude Tonge de eerste zwanen losgelaten uit de tijdelijke opvanglocatie bij de Maeslantkering in Hoek van Holland die daar verbleven nadat zij besmeurd waren geraakt met gelekte stookolie van de tanker Bow Jubal die 23 juni tegen een steiger in de Rotterdamse Petroleumhaven botste. Dit meldt Rijkswaterstaat zaterdag.

Grote groep vrijwilligers

De zwanen behoren tot een groep van 500 zwanen die de afgelopen weken door een grote groep vrijwilligers intensief zijn verzorgd. Ze hebben een zorgvuldig traject doorlopen waarin ze hebben kunnen aansterken tot het niveau dat op internationale normen is afgestemd. 

Waterdicht

Toen ze voldoende waren aangesterkt zijn ze grondig gewassen, waarna ze zich zelf weer waterdicht hebben gemaakt in speciale buitenzwembaden. De komende periode zullen steeds meer groepen gezonde zwanen worden uitgezet. 
Minister Cora van Nieuwenhuizen: ‘Heel veel mensen hebben met hart en ziel gewerkt om de zwanen op te vangen en te verzorgen. Ik ben blij dat de eerste zwanen nu weer uitvliegen. Diepe buiging voor de vrijwilligers en specialisten. Bedankt!’

Loslaatgebieden

De locaties in het Benedenriviergebied waar de zwanen worden losgelaten zijn gekozen in nauw overleg met specialisten en Staatsbosbeheer. De locaties zijn gecheckt op waterkwaliteit en aanwezigheid van voedsel. Ook is gekeken of er niet te veel recreatie of scheepvaartverkeer in de buurt is zodat de vrijlating zorgvuldig kan gebeuren zonder verstoring. In de uitgekozen gebieden zijn grote groepen zwanen aanwezig. Zeer waarschijnlijk sluit de nieuwe groep zwanen zich hierbij aan. Bovendien is een deel van de zwanen in de rui. Omdat ze dan hun slagpennen verliezen, kunnen ze tijdelijk niet vliegen. Hoewel de gebieden met zorg gekozen zijn, kan niet volledig worden uitgesloten dat een zwaan terugkeert naar de Rotterdamse haven.

Tijdelijk opvangcentrum

Rijkswaterstaat draagt zorg voor de getroffen vogels bij calamiteiten op het water op het moment dat de reguliere dierenopvang in de regio de opvang niet meer aankan. Twee dagen na de aanvaring is besloten tot het opzetten van een tijdelijk opvangcentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland, dat  eind juni volledig operationeel was. Van de 500 zwanen in de tijdelijke opvang zijn er al 375 gewassen en die worden door experts en vrijwilligers verzorgd in de buitenzwembaden tot het moment dat ze worden vrijgelaten. De resterende 125 zwanen zullen zich naar verwachting snel bij hen voegen.

Categorie:
Provincie: