donderdag, 26. juli 2018 - 8:10 Update: 26-07-2018 10:45

Droogtemonitor: Dreiging landelijk watertekort

Droogtemonitor: Dreiging landelijk watertekort
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In heel Nederland is de afgelopen week het neerslagtekort weer verder toegenomen. 'Landelijk gezien is er nog steeds sprake van een dreigend watertekort. Regionaal is er op sommige plekken daadwerkelijk sprake van een watertekort', zo heeft het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt.

Voorbereidingen Rijkswaterstaat

Het blijft de komende periode droog en warm. Dit betekent dat Rijkswaterstaat en de waterschappen zich blijven voorbereiden op de fase waarin er sprake is van een landelijk watertekort. 

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, wordt er een droogtemonitor opgesteld. Op dit moment verschijnt er wekelijks een droogtemonitor, of zelfs vaker als dat nodig is.

LCW

De verwachting is dat het neerslagtekort in de komende week zal stijgen naar 289 mm. Een dergelijk neerslagtekort ligt hoger dan eind juli in het recordjaar 1976. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komt wekelijks bijeen en
volgt de situatie op de voet. Voor gebieden in Nederland waar water aangevoerd kan worden, is de aanvoer van water via de grote rivieren Rijn en Maas van groot belang. 

Rijn

De wateraanvoer via de Rijn is in de afgelopen week gedaald tot rond 1060 m3/s. Als gevolg van enige neerslag in het Rijnstroomgebied is de verwachting dat de Rijnafvoer de komende dagen licht kan stijgen tot waarden rond 1100 m3/s. De afvoer van de Maas bij Sint Pieter ligt op dit moment rond 35 m3/s en is daarmee nog voldoende. Voor de langere termijn is de verwachting dat de afvoer van de Maas zal dalen. Om het waterpeil in het IJsselmeergebied op niveau te houden, adviseert de LCW om onttrekkingen tot het strikt noodzakelijke te beperken. 

Oplopend zoutgehalte

Het zoutgehalte in een aantal watersystemen in met name het westen van het land loopt op, om dit te beperken wordt water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal en is de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) ingezet. De watervraag is en blijft de komende periode zeer hoog. Op steeds meer plekken worden extra pompen ingezet om in de watervraag te voorzien. Gezien de weer- en afvoerverwachting zijn meer maatregelen niet uit te sluiten. In de hoge zandgronden in Oost en Zuid Nederland is geen wateraanvoer mogelijk en daar is dan ook sprake van feitelijke watertekorten.

Beregeningsverboden

De door de waterschappen ingestelde beregeningsverboden zijn essentieel om voldoende water te behouden voor kwetsbare gewassen en natuur. De waterschappen wijzen de gebruikers er nadrukkelijk op de beregeningsverboden na te leven. De waterkwaliteit is in de afgelopen week afgenomen, wat is te zien in het toegenomen aantal meldingen blauwalg, botulisme en vissterfte. De boezemkaden die gevoelig zijn voor droogte worden onverminderd door de waterschappen geïnspecteerd en besproeid. 

Categorie:
Provincie: