vrijdag, 10. augustus 2018 - 11:37 Update: 10-08-2018 13:50

Gevallen regen is druppel op gloeiende plaat

Gevallen regen is druppel op gloeiende plaat
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De in afgelopen week tot nu toe gevallen regen is slechts een druppel op de gloeiende plaat. 'De effecten van de droogte blijven in heel Nederland toenemen. Naar schatting zijn er 2 tot 3 normale, regenachtige maanden nodig om het watertekort weg te werken', zo laat de Unie van Waterschappen vrijdag weten.

Droogte

De droogte houdt de komende periode aan. De waterschappen blijven zich inzetten om schade aan waterkeringen, natuur en landbouw te voorkomen. Momenteel is er nog steeds sprake van een landelijk watertekort. De vraag naar water is groter dan het aanbod. Doordat de kans op regen de komende week groter is, stijgt het watertekort minder hard dan afgelopen weken.

Meer meldingen blauwalg

De waterkwaliteit verslechtert door de droogte en de hoge watertemperatuur. Op meer dan 150 locaties is inmiddels blauwalg aangetroffen. Rijkswaterstaat en de waterschappen raden mensen die in oppervlaktewater willen zwemmen aan om zwemwater.nl of de Zwemwater-app te raadplegen. Daarnaast roepen waterschappen op om dode vissen of watervogels te melden bij het waterschap of bij de gemeente.

Verzilting

De Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal verzilten in hoog tempo. Daarom hebben Rijkswaterstaat en de waterschappen de afgelopen week meerdere maatregelen getroffen. Zo wordt er meer water aangevoerd uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen, naast het water dat al werd aangevoerd via Kleinschalige Wateraanvoer (KWA).

Noodpompen

De dalende waterstanden in de rivieren zorgen er lokaal voor dat gemalen stil komen te vallen. Waterschappen zetten op die plekken noodpompen in om het water uit de rivieren toch nog naar de sloten te krijgen.

 

 

Categorie:
Provincie: