vrijdag, 31. augustus 2018 - 14:55 Update: 31-08-2018 23:01

Militaire Willems-Orde door koning uitgereikt aan majoor-vlieger Roy de Ruiter

Militaire Willems-Orde door koning uitgereikt aan uit majoor-vlieger Roy de Ruiter
Foto: Screenshot NOS/NPO
Militaire Willems-Orde door koning uitgereikt aan uit majoor-vlieger Roy de Ruiter
Foto: Kanselarij der Nederlandse Orden
Den Haag

Vrijdagmiddag heeft Koning Willem-Alexander in Den Haag op het Binnenhof in Den Haag, in aanwezigheid van koningin Máxima en minister-president Rutte, de Militaire Willems-Orde uitgereikt aan majoor-vlieger Roy de Ruiter van de Koninklijke Luchtmacht.

Missies in Afghanistan

Majoor De Ruiter is benoemd tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse. De Ruiter ontving de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding vanwege zijn te allen tijde beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan, met een onvoorwaardelijk grote loyaliteit naar zijn collega’s op de grond.

Moed, beleid en trouw

Minister Bijleveld van Defensie heeft majoor De Ruiter voor deze onderscheiding voorgedragen op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over voordrachten of aanvragen tot decoratie van militairen, burgers of eenheden, die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden.

Sinds 1815

De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. Zijne Majesteit de Koning is Grootmeester van de Orde. De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.

Majoor Gijs Tuinman

De laatste individuele Militaire Willems-Orde werd op 4 december 2014 toegekend aan majoor Gijs Tuinman van het wapen der infanterie. Er zijn heden nog drie Ridders Militaire Willems-Orde in leven. Enkele nationale en internationale militaire eenheden zijn ook drager van de Militaire Willems-Orde, waarvan het Korps Commandotroepen op 15 maart 2016 de laatste ontvanger was.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: