donderdag, 6. september 2018 - 17:11 Update: 06-09-2018 18:07

Ondanks vele regenbuien droogte nog niet voorbij

Ondanks vele regenbuien droogte nog niet voorbij
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Na de hevige regenbuien in het westen van het land gisteren waarbij er in korte tijd zoveel neerslag is gevallen dat er lokaal zelfs sprake was van wateroverlast is het neerslagtekort nog niet verholpen. 'De neerslag is gunstig voor de bovenste bodemlaag maar dus niet voldoende om het neerslagtekort te verhelpen', zo meldt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdagmiddag.

Iets verbeterd

De droogtesituatie is hiermee iets verbeterd, maar nog niet voorbij. Met name de hoge gronden in het zuiden, midden en oosten van het land hebben hier last van. De droogte heeft nog steeds effect op de scheepvaart en verzilting. Daarnaast heeft het gevolgen voor de vistrek.

Scheepvaart

De droogte heeft ook impact voor schippers. Als gevolg van de lage waterstanden ontstaat er soms vertraging bij de sluizen. Dat maakt wachttijden voor de scheepvaart langer. Daarnaast is er door blijvende lage waterstand - bijvoorbeeld op de Waal en IJssel - op veel plaatsen minder vaardiepte beschikbaar. Hierdoor kunnen schepen minder lading vervoeren. 

Vaardiepte

Daarom geeft Rijkswaterstaat vaker aan de schippers door hoeveel vaardiepte beschikbaar is zodat die daar rekening mee kunnen houden. Waterbeheerders doen hun uiterste best om de waterstand waar mogelijk te verhogen en de hinder voor de schippers zo beperkt mogelijk te houden. Continu wordt gemonitord of de beperkingen kunnen worden verminderd of opgeheven.

Verzilting

Ondanks de regen, blijft er extra aandacht nodig voor verzilting. In het IJsselmeer is de zoutconcentratie licht gedaald door de genomen maatregelen. Zo zijn bij Kornwerderzand en Den Oever pompen geplaatst om overtollig verzilt water terug te pompen naar de Waddenzee en één keer per dag te spuien als het eb is.

Vistrek

Om zich voort te kunnen planten, moeten veel vissoorten kunnen trekken. Sommige soorten trekken tussen zoet en zout water. Bij obstakels als sluizen en gemalen, zijn vistrappen aanwezig die het mogelijk maken dat vissen ze kunnen passeren. Bij de Maas zijn alle vistrappen nu open. Bij de Afsluitdijk wordt er visvriendelijk gespuid.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):