vrijdag, 7. september 2018 - 17:26

Vereenvoudiging doorstroom van vmbo naar havo

Vereenvoudiging, doorstroom, vmbo, havo
Foto: Archief EHF
Den Haag

De doorstroom van het vmbo naar het havo wordt vereenvoudigd. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media dat regelt dat leerlingen met een diploma in de gemengde of theoretische leerweg niet geweigerd mogen worden op het havo, mits zij voldoen aan landelijk te bepalen voorwaarden, zoals het succesvol eindexamen afleggen in een extra vak in het vmbo.

Met het wetsvoorstel wordt voor alle leerlingen een gelijke kans op doorstroom bevorderd. Nu stellen scholen zelf vaak aanvullende eisen. Die eisen kunnen per school verschillen. Dat leidt tot ongelijkheid en onduidelijkheid.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):