vrijdag, 19. oktober 2018 - 14:07 Update: 19-10-2018 14:15

Kabinet stelt beslissing rond zomertijd uit

Kabinet stelt beslissing rond zomertijd uit
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag/Brussel

Het kabinet stelt het nemen van een beslissing omtrent het wel of niet afschaffen van de zomertijd nog even uit en wil eerst peilen hoe de Nederlandse bevolking hier over denkt maar ook wat onze omliggende buurlanden hierover denken. Dit heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag bekendgemaakt.

Afschaffen

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het huidige systeem van het halfjaarlijks verzetten van de klok af te schaffen. Zo zouden lidstaten zelf moeten beslissen over welke tijd zij hanteren. Het kabinet vindt de zomer- en wintertijd een belangrijk onderwerp dat enorm leeft onder de Nederlanders. Sinds het voorstel van de Commissie is het een onderwerp van maatschappelijke discussie. 

Opvattingen meewegen

Over het al dan niet verzetten van de klok hebben veel mensen een opvatting. Dat is ook logisch want het raakt mensen - van jong tot oud - in hun dagelijkse leven. Het kabinet vindt het positief dat de Europese Commissie dit onderwerp agendeert. Het kabinet zal bij de nadere standpuntbepaling door middel van een peiling onder Nederlanders de maatschappelijke opvattingen meewegen.  

Permanent

Nederland ziet voordelen in een zoveel mogelijk geharmoniseerd tijdsysteem in de Europese Unie. Het kabinet ziet daarvoor twee opties. Naast het huidige systeem met wisseling tussen zomertijd en wintertijd, is dat 'permanente wintertijd' (ofwel 'standaardtijd') en 'permanente zomertijd'.

Afstemming met Benelux en Duitsland

Het kabinet hecht in het bijzonder aan afstemming met de naburige landen, waaronder de Benelux en Duitsland. Nederland zal de Europese Commissie ook vragen zo spoedig mogelijk een impact assessment uit te voeren om de (o.a. financiële) gevolgen van het voorstel te kunnen beoordelen. Het kabinet vindt dat de Europese Commissie nu onvoldoende duidelijk maakt wat de exacte voor- en nadelen van de diverse keuzes zijn en vraagt om een betere inhoudelijke onderbouwing.

Snelheid doorvoeren wijziging niet realistisch

De snelheid waarmee de Europese Commissie deze wijziging wil doorvoeren acht Nederland niet voldoende realistisch. Om voor 1 april 2019 Europese overeenstemming te realiseren en een wetswijziging in Tweede en Eerste Kamer te bespreken evenals een zorgvuldige implementatie is meer tijd nodig.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):