dinsdag, 23. oktober 2018 - 10:39

Stijging aantal inschrijvingen universiteiten

Stijging, aantal, inschrijvingen, universiteiten
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Vereniging van Universiteiten presenteerde dinsdag de voorlopige inschrijfcijfers voor het collegejaar 2018-2019. Het totale aantal studenten dat ingeschreven is voor een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit stijgt met bijna 5% ten opzichte van collegejaar 2017-2018. In totaal studeren er dit jaar bijna 290.000 studenten aan een Nederlandse universiteit.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het is goed om te zien dat onze universiteiten ook dit jaar weer meer studenten aantrekken. De krappe arbeidsmarkt roept om steeds meer hoogopgeleide professionals: voor het onderwijs, de zorg en de techniek, en voor de Nederlandse kenniseconomie in het algemeen.”

De instroom vanuit het vwo, het hbo en van internationale studenten blijft hoog. Omdat er weer meer vwo-gediplomeerden zijn, stijgt de instroom van vwo-ers in de universitaire bachelorprogramma’s. De instroom van internationale studenten kent ook een stijging, zowel in de bachelor als in de master. Het percentage ingeschreven internationale studenten is naar verwachting ongeveer 19% van het totaal aantal studenten. 

De blijvende groei van het aantal studenten in het universitair onderwijs ziet de VSNU als een positieve ontwikkeling. Het zet de universiteiten tegelijkertijd ook onder druk. Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de referentieraming (de inschatting van het ministerie hoeveel studenten er zullen zijn) te laag: de raming gaat namelijk uit van een totale groei van slechts 2% voor de universiteiten. Hierdoor zullen er nog grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs. 

Categorie:
Provincie: