maandag, 5. november 2018 - 12:11 Update: 05-11-2018 20:42

Rechter verbiedt afschieten 1.830 edelherten tot uitspraak

Staatsbosbeheer wil 1.830 edelherten in Oostvaardersplassen afschieten
Foto: PvdD
Amersfoort

Staatsbosbeheer heeft maandag bekendgemaakt dat uit tellingen in de Oostvaardersplassen blijkt dat er 2320 edelherten zijn en 610 konikpaarden.

Terugbrengen naar 490 edelherten 

In het nieuwe beleidskader van de provincie is bepaald dat de populatie edelherten teruggebracht wordt tot 490 dieren en het aantal konikpaarden tot 450 dieren. Dit betekent dat het aantal edelherten door middel van afschot met 1830 wordt verminderd. Daarnaast worden er 160 paarden verplaatst naar andere natuurgebieden. Het aantal heckrunderen hoeft niet verminderd te worden. Dit schrijft Staasbosbeheer maandag op de website. In een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5.600 hectare) is het onmogelijk om een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. In beide tellingen is een foutmarge van 10% niet ongebruikelijk. De gemiddelde aantallen zijn daarom afgerond.

Konikpaarden verplaatst

Het overschot aan konikpaarden wordt wel opgelost door de dieren over plaatsen naar een ander natuurgebied. Waarom kan dat niet met de edelherten. Er zouden in Nederland niet veel gebieden zijn waar groot wild mag leven. Edelherten zijn alleen welkom in de Oostvaardersplassen en op de Veluwe, wilde zwijnen alleen op de Veluwe en in Nationaal Park De Meinweg in Limburg, zo schrijft de NOS.  Damherten leven in grote aantallen in de Amsterdamse Waterleidingduinen en op de Veluwe, in andere natuurgebieden zijn er kleine groepen.

Faunabeheer

Het zijn de provincies die jaarlijks bepalen hoeveel dieren er maximaal in een gebied mogen leven en hoeveel er moeten worden afgeschoten. Die regulering heet faunabeheer. Op de Veluwe wordt elk jaar gemiddeld 60 procent van de edelherten gedood en 70 procent van de wilde zwijnen. Dat zijn er meer dan in de Oostvaardersplassen.

Uitstel

In Lelystad diende maandagmiddag een rechtszaak over het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Zes natuurorganisaties vinden dat er andere oplossingen zijn dan liquideren. De bestuursrechter heeft maandag aangegeven dat er nog geen herten mogen worden afgeschoten tot de uitspraak die op 19 november is.

Categorie:
Provincie: