donderdag, 15. november 2018 - 21:58 Update: 15-11-2018 22:32

Hof maakt flinke fout in smaadzaak Baudet vs Ollongren

Hof maakt flinke fout in smaadzaak Baudet vs Ollongren
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

In de uitspraak in de smaadzaak van Thierry Baudet tegen Kajsa Ollongren schreef de rechter dat Baudets advocaat mr. Hiddema geen gebruik had gemaakt van de mogelijkheid op stukken van het Openbaar Ministerie (OM) reageren. Maar dat is helemaal niet waar.

Advocaat Hiddema stuurde op 8 november een brief namens zijn client Baudet waarin hij zijn verbazing uitsprak over deze beschikking van het hof. En hij liet weten dat hij wel degelijk een reactie had ingebracht. Tesamen met deze brief stuurde Hiddema een kopie van zijn reactie op de OM-stukken, die hij op 30 augustus inbracht, mee. Ook stuurde Hiddema een kopie van de eerder door het hof afgegeven reactie met daarop de stempel van de ontvangstbevestiging van de centrale balie van het Hof. (Dit betreft dus de ontvangstbevestiging van de brief van 30 augustus).

Het hof reageert vervolgens als volgt:

Reactie wel gegeven

Naar aanleiding van door een journalist van Elsevier Weekblad gestelde vragen, over de op 8 november aan het hof afgegeven brief, blijkt inderdaad door het hof een fout te zijn gemaakt. De heer Hiddema heeft wel degelijk een reactie gegeven in tegenstelling tot wat in de uitspraak van het hof staat. Deze reactie is niet bij de zittingscombinatie en het Openbaar Ministerie terechtgekomen. Het hof betreurt dit zeer. 

Formele klachtbehandeling

De brief van mr. Hiddema d.d. 8 november jl. is inmiddels formeel als klacht aangemerkt en om die reden ter afdoening aan de president van het hof (mr. H.T. van der Meer) ter hand gesteld, zoals dat is voorgeschreven in de Klachtenregeling van het hof. Deze heeft direct een intern onderzoek naar de gestelde gang van zaken ingesteld. Hij heeft opdracht gegeven mr. Hiddema van dit onderzoek op de hoogte te brengen. En hoopt zo snel mogelijk het resultaat van het onderzoek met mr. Hiddema te kunnen bespreken. 

Beslissing door zittingscombinatie

Als juist is dat er een processtuk niet in een beoordeling is betrokken dan kan dat reden zijn om de behandeling te heropenen. De beslissing daarover is niet aan de president, maar aan de zittingscombinatie die de beslissing heeft genomen. Datzelfde geldt voor de beslissing wel of niet een mondelinge behandeling te houden. De wet staat beide opties toe.

In de smaadzaak gaat het onder meer om een uitspraak van minister Kajsa Ollongren die politicus Thierry Baudet 'een gevaar voor de samenleving' noemde.

Categorie:
Provincie: