vrijdag, 16. november 2018 - 8:25 Update: 16-11-2018 8:44

Rechtbank Midden-Nederland gaat politiezaken behandelen

Politie blij met eigen rechtbank
Foto: SXC
Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland krijgt de exclusieve bevoegdheid om zaken te behandelen waarin politiemensen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor het gebruik van geweld. Dit blijkt uit een wijziging van het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het besluit vloeit voort uit het Regeerakkoord.

Dergelijke zaken vragen om specifieke deskundigheid, aldus Grapperhaus. De beslissing om in een concreet geval geweld te gebruiken valt vrijwel altijd in een complexe situatie. Bovendien heeft een politieagent vaak weinig tijd om te beslissen. Het is dan van groot belang dat het optreden van politiemensen achteraf wordt getoetst door een rechter die niet alleen gedegen kennis heeft van de regels en de omstandigheden waaronder opsporingsambtenaren geweld gebruiken, maar ook ruime ervaring heeft in het toetsen hiervan.

Concentratie van dit soort zaken bij één rechtbank kan een grote meerwaarde opleveren, omdat nu op één plaats opbouw van specialistische kennis kan plaatsvinden. Ook biedt het de rechtbank de mogelijkheid om gerichter te investeren in scholing op dit gebied.

Politie verheugd

De politie reageert verheugd op het voorgenomen besluit de rechtbank Midden-Nederland de exclusieve bevoegdheid te geven voor zaken over politiegeweld. ‘Het beoordelen van geweldstoepassing door politiemensen in een complexe situatie vraagt om specialistische kennis’, zegt korpschef Erik Akerboom.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: