woensdag, 5. december 2018 - 17:31 Update: 05-12-2018 17:32

ILT: Boetes binnenvaart niet te hoog

ILT: Boetes binnenvaart niet te hoog
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het toezicht op de binnenvaart deugt, opgelegde boetes zijn niet te hoog. Wel zijn verbeteringen mogelijk door bijvoorbeeld het aantal toezichthouders te verminderen. Dat blijkt uit onderzoeken van Twynstra en Gudde en Panteia, in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft de resultaten van de onderzoeken woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Boetes eerder laag

De uitkomsten tonen aan dat de boetes niet te hoog zijn, maar eerder laag: bestuurlijke boetes zijn in de andere sectoren gemiddeld ruim drie keer zo hoog als in de binnenvaart. Als verbeterpunt in het toezicht blijkt dat de handhaving gecoördineerd moet worden vanuit één partij en met een kleiner aantal toezichthouders. Want ondanks afstemming tussen betrokken partijen onderling, blijkt in de praktijk toezichthouders de handhaving op eigen wijze in te vullen.

Indienen zienswijze

Uit de onderzoeken kwam ook naar voren dat twee weken voor het indienen van een zienswijze voor binnenvaartschippers te krap is, omdat ze vaak langer op het schip verblijven. De Inspectie heeft daarom deze periode verlengd naar vier weken. Verder wil de ILT de hoogte van de boete voor personen verlagen, daarmee wordt een boete voor een bedrijf hoger, dan voor de eigenaar van het schip zoals nu het geval is.

Toezicht verbeteren

De ILT gebruikt de aanbevelingen om het toezicht op de binnenvaart te verbeteren. De ILT staat als regievoerder voor een eenduidige werkwijze in het handhaven van de Binnenvaartwet. Voor het verminderen van het aantal toezichthouders en het variëren van de boetes zijn wel aanpassingen van de Binnenvaartregeling nodig.

Signalen binnenvaartsector

De Tweede Kamer had gevraagd om een onderzoek na signalen uit de binnenvaartsector dat het boetebeleid uit de pas zou lopen en dat de uitvoering van het toezicht onder de maat zou zijn. Ruim vijfhonderd binnenvaartschippers en meer dan negentig toezichthouders zijn via een enquête bevraagd. Daarnaast hebben de onderzoekers vertegenwoordigers uit de branche geïnterviewd. De focus van het onderzoek lag op de hoogte van de boetes, op de werkwijze in het toezicht en op de beleving ervan in de binnenvaartsector.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):