donderdag, 13. december 2018 - 13:15

Brexit Impact Scan voor decentrale overheden gelanceerd

Brexit Impact Scan voor decentrale overheden gelanceerd
Den Haag

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Europa decentraal hebben de Brexit Impact Scan voor decentrale overheden gelanceerd. De impactscan helpt gemeenten, provincies en waterschappen zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit - deal en no-deal - en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

De impactscan is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt. In 2019 worden nieuwe modules aan de scan toegevoegd. Dan kan de scan ook gebruikt worden door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid. De scan is te vinden op www.brexitimpactscan.europadecentraal.nl/. De scan wordt regelmatig geactualiseerd.

De scan is verdeeld in vier thema’s: internationale samenwerking, interne bedrijfsvoering, lokale en regionale economie en burgers. Dit zijn de thema’s waar de Brexit de praktijk van decentrale overheden kan raken. Het doorlopen van de scan levert informatie op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Een bekend voorbeeld waar de Brexit mogelijk gevolgen kan hebben voor een overheidsorganisatie is wanneer een gemeente een deel van haar administratie, waarin onder andere persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht heeft bij een databedrijf dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf voldoet momenteel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (een EU-verordening), maar zal dit na de Brexit ook zo blijven? De Brexit Impact Scan biedt overheidsorganisaties advies over hoe zij hiermee om moeten gaan.

Categorie:
Provincie: