vrijdag, 14. december 2018 - 20:26

Vrijspraak voor mishandeling politieagent en burger

Vrijspraak voor mishandeling politieagent en burger
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft een 19-jarige man uit Manchester vrijgesproken van de mishandeling van een politieagent en een 32-jarige man op 1 januari 2018. De rechtbank kon niet vaststellen dat de verdachte betrokken was bij de vechtpartij waarbij de burger mishandeld werd.
Ook is niet met voldoende mate van zekerheid vast te stellen dat de verdachte degene was die de agent zwaar mishandeld heeft.

Geweldsincidenten

In de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2018 vonden twee ernstige geweldsincidenten plaats op de Lange Mare in Leiden. De 32-jarige man zou bij een vechtpartij met een broeksriem tegen zijn hoofd zijn geslagen door een andere man. Toen een politieagent de vermoedelijke dader probeerde aan te houden werd hard tegen zijn linker onderbeen getrapt. Als gevolg van die trap liep de agent een gecompliceerde dubbele beenbreuk op. De aangehouden verdachte ontkende stellig zijn betrokkenheid bij de geweldsincidenten.

Verklaringen

Tijdens de vechtpartij was sprake van een hectische, chaotische situatie. Veel getuigen waren onder invloed van alcohol. Zo ook de vrienden van de 32-jarige man die een verklaring aflegden. In een aanvullend verhoor en later bij de rechter-commissarisheeft het slachtoffer verklaard dat hij zelf niet had gezien door wie hij was geslagen. Ook zijn vrienden hadden dat niet gezien. Niet uit te sluiten valt dat zij voorafgaand aan het afleggen van hun verklaringen met elkaar gesproken hebben. Mogelijk zijn ze al dan niet bewust ook beïnvloed door elkaars verklaringen. Hun getuigenverklaringen zijn daarom door de rechtbank met de nodige behoedzaamheid beoordeeld.

Mishandeling agent

Het dossier en het onderzoek tijdens de zitting bieden onvoldoende objectieve aanknopingspunten die de aangifte van de agent en zijn latere verklaring bij de rechter-commissaris ondersteunen. 
De rechtbank sluit niet uit dat de agent zich heeft vergist bij het herkennen van de verdachte. Ook kan niet worden uitgesloten dat een andere persoon dan de verdachteverantwoordelijk was voor de mishandeling van de agent. 
De verdachte heeft geen volledige openheid van zaken willen geven over wat zich in de nacht van 1 januari 2018 heeft afgespeeld. Hij heeft wel echter al vóór zijn aanhouding consistent verklaard dat hij niet betrokken was bij de geweldsincidenten. Zo blijkt ook uit beelden van de bodycam. Ook heeft de verdachte direct na zijn aanhouding gevraagd om camerabeelden en heeft hij verzocht om sporenonderzoek aan zijn riem. Dit alles om zijn onschuld te bewijzen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: