woensdag, 16. januari 2019 - 19:46

Rijksoverheid versnelt transitie naar elektrisch rijden

Rijksoverheid versnelt transitie naar elektrisch rijden
Foto: RVD
Den Haag

Er komen 2.000 laadpalen bij het rijk. Tijdens het event ‘Transitie naar elektrisch rijden bij de rijksoverheid’ op de Frederikkazerne in Den Haag, is dat contractueel vastgelegd. Want een snelle verduurzaming van het wagenpark: daar gaat de rijksoverheid dit jaar serieus werk van maken. In 2020 moet 20% van alle wagens elektrisch zijn en op groene stroom rijden.

Het wagenpark van de rijksoverheid telt ongeveer 13.500 auto’s. 2019 is het jaar dat zo’n 1.600 auto’s die op benzine of diesel rijden door elektrische vervangen worden. Dat betekent ook een grote inspanning voor Defensie, dat de raamovereenkomsten voor alle auto’s Rijksbreed in beheer heeft. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, zal de rijksoverheid deze omschakeling naar elektrisch rijden nog verder versnellen.

Emissieloos

Het event was bedoeld om kennis en ervaring over de verduurzaming uit te wisselen. Dat is belangrijk, want een compleet emissieloos wagenpark komt niet zo maar tot stand. Het gaat ook niet alleen om veel personenauto’s, maar ook om andere voertuigen. Bijvoorbeeld wagens die worden  ingezet bij calamiteiten of in de krijgsmacht.

Laadpalen

De transitie valt in eerste instantie waarschijnlijk niet op door de snelle aanwas van elektrische auto’s. Voorafgaand zal de grote toename van laadpalen op parkeerplekken van overheidsgebouwen vooral in het oog springen. Tijdens het event tekende staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops de raamovereenkomsten voor de benodigde laadvoorzieningen. De bedrijven Unica en Engie plaatsen de laadpunten bij de rijksoverheid. Deze parkeerplaatsen zullen daarna snel bezet worden met auto’s aan de stekker. Dat neemt niet weg dat de gehele transitie naar elektrisch rijden de nodige jaren in beslag neemt.

Categorie:
Provincie: