vrijdag, 25. januari 2019 - 19:00

Debat over “Maastricht bespioneerde ambtenaren”

Debat over “Maastricht bespioneerde ambtenaren”
Foto: Archief EHF
Maastricht

Nadat donderdag duidelijk werd dat juristen ernstige twijfels hebben over het feit of de gemeente Maastricht wel mails van ambtenaren mocht bekijken, vindt de oppositie het de hoogste tijd dat meer openheid wordt gegeven over deze kwestie.

De brief die gisteren namens het College is verstuurd, geeft wat de oppositie betreft zeker geen antwoord op alle vragen. Dit terwijl gelet op de ernst van de beschuldigingen aan het adres van het College toch alles op alles moet worden gezet om volstrekte openheid te betrachten. Ook missen wij de onderbouwing van het handelen van het College, terwijl we er toch vanuit mogen gaan dat al die stukken er zijn. Ook bij de beantwoording van de vragen is geen enkel stuk ter onderbouwing meegestuurd. PvdA,
PVM, LPM, PVV, M:OED, 50PLUS en Groep Gunther hopen daarnaast dat ook antwoord komt op de vragen die juristen gisteren hebben opgeworpen.

Gelet op de ernst van de situatie wil de oppositie op korte termijn in debat met het College. De oppositie gaat er vanuit dat het College voor dit debat alle informatie aan de raad doet toekomen, zodat ook echt op basis van feiten gedebatteerd kan worden.

Categorie:
Provincie: