vrijdag, 15. februari 2019 - 17:23 Update: 15-02-2019 17:24

Geldigheidsduur tijdelijke asielvergunning wordt met 2 jaar ingekort

Geldigheidsduur tijdelijke asielvergunning wordt met 2 jaar ingekort
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De geldigheidsduur van een tijdelijke asielvergunning wordt ingekort. 'Straks wordt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in eerste instantie voor drie jaar verleend en niet langer voor vijf jaar', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag.

Eerst verlenging

Ook kan na afloop van deze periode nog geen aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen worden ingediend. Daarvoor zal de vreemdeling eerst een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd moeten indienen.

Wetsvoorstel

De ministerraad heeft vrijdag met dit wetsvoorstel van staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Nederland gaat zo meer in de pas lopen met andere landen in Europa. Bij een meerderheid van de lidstaten wordt al op grond van subsidiaire bescherming een asielvergunning voor bepaalde tijd verleend met een kortere geldigheidsduur dan de huidige vijf jaar in Nederland.

Categorie:
Provincie: