woensdag, 6. maart 2019 - 9:22 Update: 06-03-2019 14:12

57 bestrijdingsmiddelen gevonden in bodem en oppervlaktewater in Drentse Westerveld

57 bestrijdingsmiddelen gevonden in bodem en oppervlaktewater in Drentse Westerveld
Foto: Archief EHF
Amsterdam

In de bodem en het oppervlaktewater in de gemeente Westerveld in Drenthe zijn 57 bestrijdingsmiddelen gevonden.

Dat blijkt uit het onderzoek van het burgerinitiatief Meten is Weten. Meten is Weten nam 13 monstes uit de bodem en gewassen van tuinen en natuurgebieden. Inmiddels zijn daar tien monster van onderzocht. In groenten en in de bodem bleken op tien plekken  opgeteld 57 verschillende bestrijdingsmiddelen te zitten, soms in flinke concentraties. Het onderzoek werd uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium in opdracht van het burgerinitiatief Meten is Weten in de gemeente Westerveld. Dit schrijft dagblad Trouw woensdag. 

In Westerveld worden op landbouwgrond op grote schaal lelies geteeld. Daarbij worden veel chemische middelen gebruikt. Deze landbouwgebieden liggen echter vaak vlakbij bewoonde gebieden. Vanwege het feit dat in Nederland niet wordt bijgehouden wat er precies in de bodem achterblijft. besloten omwonenden zelf een onderzoeke te laten doen. Met een crowdfundingsactie werd dit bekostigd, zo meldt de krant. Er werden veel giftige stoffen gevonden. Zo werd in een particuliere tuin, die grenst aan een veld waarop al jaren tulpen, lelies en pioenrozen worden geteeld, hoge concentraties van de schimmelbestrijder fluopyram aangetroffen. In de veiligheidsinformatie van Bayer staat te lezen dat het zeer giftig is voor levende organismen in het water, met langdurige gevolgen. In dezelfde tuin zijn sporen van de omstreden kiemremmer chloorprofam gevonden. Dit bestrijdingsmiddel wordt in de aardappelteelt gebruikt, maar moet volgens de Europese Commissie verboden worden, vanwege de risico's voor mensen. 

Violette Geisen, hoogleraar  bodemdegradatie en landbeheer aan de Wageningen Universiteit wil dat er een onderzoek komt naar de risico's die omwonenden lopen door de verspreiding van pesticiden. Pesticiden die zich kunnen verspreiden door wind of water. In de krant zegt Geisen: 'We weten niet hoe groot die zijn en welk effect mengsels van pesticiden hebben op bodemorganismen of het waterleven, of welk effect inademing door de mens heeft. Systematische monitoring van resten van pesticiden in de bodem bestaat niet in Nederland.'