dinsdag, 19. maart 2019 - 13:29

Elf man gedagvaard wegens ontucht tegen betaling met minderjarige jongen

Elf man gedagvaard wegens ontucht tegen betaling met minderjarige jongen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het onderzoek naar de mannen die ervan verdacht worden onafhankelijk van elkaar tegen betaling ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige jongen zit in de afrondende fase. De officier van justitie heeft besloten elf verdachten voor de rechter te dagvaarden. Zoals eerder gemeld is één zaak - betreffende een 61-jarige verdachte - geseponeerd.

Tien mannen zullen voor de meervoudige kamer van de Amsterdamse rechtbank worden gedagvaard en één voor de Haagse rechtbank. Die laatste betreft de voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket. Omdat het een rechterlijk ambtenaar betrof tegen wie een verdenking van een strafbaar feit is gerezen, heeft de hoofdofficier van Amsterdam bij de Hoge Raad een verzoekschrift ingediend tot aanwijzing van een ander gerecht ‘ter waarborging dat betrokkene zal worden vervolgd en berecht door zodanige instantie dat schijn van bevoordeling of benadeling wordt vermeden’. Dat is zo geregeld in artikel 510 van het Wetboek van Strafvordering. Eind januari heeft de Hoge Raad een beschikking gewezen en gepubliceerd waarin voor de berechting van deze verdachte de rechtbank Den Haag wordt aangewezen.

Voor de andere tien verdachten ziet de Hoge Raad ‘onvoldoende verwevenheid’ om die ook naar de Haagse rechtbank te verwijzen. Zij zullen dus voor de Amsterdamse rechtbank worden gedagvaard. Binnenkort zullen de zittingen, zowel die bij de Amsterdamse als die bij de Haagse rechtbank, worden gepland. Bij de rechtbank Den Haag zal eerst een regiezitting worden gepland, op een later moment wordt de zaak ook daar inhoudelijk behandeld.

Het onderzoek naar de ontucht tegen betaling heeft geruime tijd geduurd. De woningen van alle verdachten zijn doorzocht waarbij telefoons en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Gedurende het onderzoek zijn alle inbeslaggenomen gegevensdragers onderzocht. Daarnaast hebben ook advocaten van sommige verdachten onderzoekswensen ingediend. Ook al die onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. In de loop van de tijd is één van de verdachten van advocaat gewisseld.

De politie is het onderzoek gestart naar aanleiding van de aangifte die de ouders van de minderjarige jongen in januari 2017 hebben gedaan nadat ze berichten in de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen.