vrijdag, 29. maart 2019 - 11:45

Snelle uitwerking Sociaal Huurakkoord

Snelle uitwerking Sociaal Huurakkoord
Foto: Min. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag

De wetswijziging waarmee minister Ollongren (BZK) afspraken uit het Sociaal Huurakkoord van Aedes en Woonbond wettelijk regelt, staat vanaf vandaag open voor reacties via www.internetconsultatie.nl . Door vaart te maken met dit wetsvoorstel kan onder andere de wijziging van de maximale huursomstijging voor de start van het nieuwe kalenderjaar (1 januari 2020) wettelijk worden vastgelegd.

In het Sociaal Huurakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over aanpassing van de maximale jaarlijkse huursomstijging (= maximale gemiddelde huurverhoging) van woningcorporaties. Deze afspraken vragen om een technische wetswijziging die de manier waarop de maximale huursomstijging wordt berekend aanpast. Ook wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om lokaal af te wijken van de maximale huursomstijging.

De maximale huursomstijging wordt berekend per kalenderjaar. Het is daarom van belang dat de wet wordt gewijzigd vóór 1 januari 2020. Dit legt tijdsdruk op het traject voor de wetswijziging. De overige afspraken uit het Sociaal Huurakkoord die de minister overneemt, zullen in een apart wetsvoorstel worden uitgewerkt.

Huurverlaging

Aedes en de Woonbond hebben verder afgesproken dat huurders die in verhouding tot hun inkomen een hoge huur hebben, huurbevriezing en in sommige gevallen huurverlaging kunnen vragen aan de woningcorporatie. Een mooie afspraak die de betaalbaarheid ten goede komt, aldus de minister.

Het staat verhuurders vrij om huren te bevriezen of te verlagen als zij dat voor bepaalde huishoudens wenselijk vinden. Maar wettelijk is het nu niet mogelijk om daarna, als het inkomen gestegen is na langere huurbevriezing of huurverlaging, de huur weer in één keer naar het oude niveau of het niveau zonder huurbevriezingen te verhogen.

De minister bekijkt nu de noodzaak van een regeling voor tijdelijke huurkorting en zal de Kamer later dit jaar informeren over de uitkomsten.

De minister juicht het toe dat Aedes en de Woonbond gisteren hebben laten weten dat dit jaar – vooruitlopend op aanpassing van de regelgeving – zoveel mogelijk in de geest van het Sociaal Huurakkoord wordt gehandeld. En dat zij een gezamenlijk kenniscentrum inrichten om uitvoeringsproblemen zo snel mogelijk op te lossen.

Categorie:
Provincie: