woensdag, 3. april 2019 - 9:07

Rode Kruis klaar voor repatriëring kinderen Syriëgangers

Rode Kruis klaar voor repatriëring kinderen Syriëgangers
Amsterdam

Moeten de kinderen van Syriëgangers worden teruggehaald naar Nederland? Deze politieke discussie speelt al een tijd. Daarbij is nu de vraag ontstaan of het Rode Kruis een rol kan spelen bij deze terugkeer. Als de hulporganisatie hiervoor gevraagd wordt, zou dit kunnen. Dan moeten wel alle partijen hiermee akkoord gaan.

Geen beslissingsbevoegdheid

Het Rode Kruis zal nooit op eigen initiatief mensen terughalen. Als onafhankelijke, neutrale organisatie opereren zij zelfstandig, maar hebben nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheid in deze kwestie. Er zal eerst een concreet verzoek moeten komen van de betrokken overheden en partijen om de terugkeer te faciliteren en alle partijen moeten het hiermee ermee eens zijn. Mocht dat verzoek komen, zal het Rode Kruis haar uiterste best doen om in volledige transparantie de vrouwen en kinderen veilig terug te brengen naar Nederland.

Categorie:
Provincie: