woensdag, 10. april 2019 - 12:57 Update: 10-04-2019 13:24

'Het gaat niet goed met de havo. Havisten blijven vaker zitten'

havisten, zittenblijven. presteren, slechter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Het lukt bovengemiddeld veel havo-leerlingen niet om binnen vijf jaar een diploma te halen en er zijn relatief veel havo-afdelingen op middelbare scholen die zwak presteren.

Dit blijkt uit de 'Staat van Onderwijs', het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie dat woensdag is gepresenteerd. UIt het rapport blijkt dat vooral het aantal jongens,  dat in groep 8 een havo-advies krijgt, maar het havo-diploma niet in vijf jaar haalt, behoorlijk hoog, namelijk 35 procent. Bij meisjes is dat 17 provcent. 

Vorig jaar bleef 12 procent van de havisten zitten. En van de leerlingen met een havo-diploma heeft slechts een kwart na vijf jaar een diploma. Havo-afdelingen worden door de Onderwijsinspectie twee zo vaak als zeer zwak of onvoldoende beoordeeld in vergelijking met andere afdelingen op scholen. De Onderwijsinspectie stelt 'dat alle signalen op rood staan'. Havo-klassen zijn in vergelijking met vwo-klassen en vmbo-t-klassen veel diverser. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang in het AD: 'De uitersten zijn groter, want er stromen ook meer vmbo’ers door naar de havo en tegelijkertijd zakken sommige vwo’ers terug. Scholen verklaren dat de lesmethoden geen rekening houden met die diversiteit.' Met als gevolg dat voormalig vwo’ers veelal te weinig worden uitgedaagd, terwijl doorgestroomde vmbo’ers vaak op hun tenen moeten lopen. 

 

Categorie:
Provincie: