maandag, 29. april 2019 - 14:32 Update: 29-04-2019 17:22

Celstraf voormalig beveiliger Wilders voor lekken informatie

Foto van Geert Wilders in auto met beveiligers | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Maandag heeft de rechtbank Den Haag een 37-jarige man veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf voor het lekken van vertrouwelijke en operationele informatie en het schenden van zijn ambtsgeheim. Ook heeft de rechtbank hem verboden om gedurende 5 jaar enig publiek ambt uit te oefenen.

Geheimhouding

De man werkte bijna vier jaar bij de Landelijke Eenheid Politie als medewerker van het IRIS team van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging die onder andere Geert Wilders beveiligen. Dit team is belast met informatievergaring en observatie van Te Beveiligen Personen (TBP). Alle informatie rond de TBP valt onder strikte geheimhouding en mag onder geen enkele voorwaarde worden gedeeld met personen buiten het  team. 

Geheimhoudingsverklaring 

Bij zijn aantreden als medewerker van het team heeft hij een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen naast zijn al jaren geldende ambtsbelofte als politieagent. Hiermee was hij verplicht tot absoluut stilzwijgen over zijn werkzaamheden en alle informatie die hem uit hoofde van zijn functie bekend was.

Schending ambtsgeheim

In 2016 deelde hij gedurende 6 maanden toch vertrouwelijke en operationele informatie met 3 verschillende personen die niet bij het IRIS team of de politie werkten. Ook vroeg hij 3 jaar lang persoons- en adresinformatie op uit het politiesysteem voor eigen gebruik. Hij wist dat dit niet mocht en heeft hiermee zijn ambtsgeheim meermaals geschonden.

Eerder veroordeeld

Door zijn handelen maakte hij misbruik van zijn positie als politieagent. Daarmee schond hij het vertrouwen dat de maatschappij in de politie moet kunnen stellen. De man is al eerder veroordeeld voor schending van het ambtsgeheim en heeft een voorwaardelijk strafontslag gehad. Ook is hij net na zijn indiensttreding bij het IRIS team gewezen op zijn geheimhoudingsplicht vanwege mogelijke schendingen daarvan. Verder vind de rechtbank het bijzonder kwalijk dat de man vertrouwelijke en operationele informatie heeft gedeeld over een te beveiligen persoon. 

Signaal

Vanwege de aard en de ernst van het lekken van vertrouwelijke en operationele informatie legt de rechtbank een hogere gevangenisstraf op dan geëist. Deze straf dient ook als signaal naar andere politieambtenaren in vergelijkbare posities om duidelijk te maken dat dergelijk gedrag onacceptabel is.

Categorie:
Provincie: