donderdag, 9. mei 2019 - 12:17 Update: 09-05-2019 12:20

Nederlandse biologische veestapel gegroeid

koeien-kind-weiland
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen. 'De biologische veestapel groeide met 10 procent, en het areaal biologische landbouw was 3 procent groter dan een jaar eerder', zo laat het CBS donderdag weten.

Oostenrijk

In 2017 was Oostenrijk het land dat in Europa relatief het grootste areaal biologische landbouwgrond had, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de biologische landbouw in 2018. In Nederland werd in 2018 op ruim 58 duizend hectare aan biologische landbouw gedaan. Dat is 3,3 procent van de totale oppervlakte landbouwgrond. 

Biologisch grasland

Het grootste deel van het areaal biologische landbouw bestaat uit biologisch grasland, dat onder andere beschikbaar is voor de melkveehouderij. Dat groeide in een jaar tijd met 0,8 procent en in zes jaar met 19 procent naar ruim 40 duizend hectare. Het oppervlakte biologische tuinbouwgrond was vorig jaar met meer dan de helft gegroeid vergeleken met 2012.

Vooral groei biologische geitenstapel 

De biologische veestapel groeide in 2018 met 10 procent naar ruim 3,9 miljoen dieren. Van de totale veestapel in Nederland was vorig jaar 3,4 procent biologisch. In 2017 was dat nog 2,9 procent. Vooral het aantal biologische geiten nam vorig jaar toe, dit groeide met een kwart naar 55 duizend dieren. Tegelijkertijd steeg het aantal biologische varkens naar 97 duizend dieren, een toename van 6 procent. 

Leghennen, geiten en schapen

Het aantal biologisch gehouden leghennen nam met 11 procent toe naar 3,6 miljoen dieren. In 2017 telde ons land nog 3,2 miljoen biologische leghennen. De biologische melkveestapel bleef nagenoeg op hetzelfde niveau. Vergeleken met 2012 is vooral het aantal geiten toegenomen. Dat was vorig jaar meer dan verdubbeld vergeleken met zes jaar eerder. De schapenstapel nam tegelijkertijd met een derde in omvang af.

Areaal biologische akkerbouw 8 procent groter

In 2018 werd op 0,7 procent van het Nederlandse landbouwareaal aan biologische akkerbouw gedaan. In totaal ging het om 11,7 duizend hectare. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Het grootste deel van het biologische akkerbouwareaal is bestemd voor akkerbouwgroenten (46 procent), gevolgd door granen (30 procent) en aardappelen (14 procent). Het areaal braak groeide in één jaar tijd het meest. Tussen 2018 en 2017 nam dat met 54 procent toe.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):